Bromma flygplats är ett komplement

  • Publicerad 15:55, 24 feb 2014

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Svar på insändaren ”Vill vi ha ett Arlanda mitt i Stockholm” den 4 februari:

Bromma är Stockholms cityflygplats och ett komplement till Arlanda, som är och kommer förbli regionens storflygplats. Vår ambition med Bromma är en modern cityflygplats som möter regionens behov av tillgänglighet och stärker dess konkurrenskraft.

Vi hoppas också att en förbättrad kollektivtrafik inom området ska förbättra trafiksituationen i hela området. I dag bedrivs verksamheten, med de cirka 2,3 miljoner resenärerna, med hjälp av dispenser från Transportstyrelsen. Dessa dispenser löper ut 2019 och för att minska osäkerheten och möjliggöra förbättringar vid flygplatsen ansökte Swedavia under hösten 2013 om ett certifikat enligt 3C för Bromma.

Certifieringen innebär att Bromma kan fortsätta att bedriva nuvarande flygtrafik och att vi kan ta emot de nya flygplanstyper som är aktuella för Bromma. Samtidigt har vi åtagit oss att vidta ett antal riskreducerande- och flygsäkerhetshöjande åtgärder. Inom Swedavia har flygsäkerheten alltid högsta prioritet och bakom 3C-certifieringen ligger ett systematiskt säkerhetsarbete vilket kommer att fortgå.

Klas Nilsson, kommunikationschef Swedavia