Debattskribenterna vill att vi slutar bygga bostäder i betong. Foto: Oliver Lindkvist

Betongsamhället – mer klimatfråga än flyget!

Ska vi klara klimatet och ett fungerande samhälle också imorgon måste vi gå över till ett hållbart träsamhälle. Betongen har större klimatpåverkan än flyget och det är vi i kommunerna som bestämmer själva hur vi bygger skolor, förskolor, serviceboenden och bostäder.

  • Publicerad 08:19, 5 sep 2018

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Byggnadsmaterial väljs bara en gång i en byggnads levnadstid på 70-100 år och vi måste välja trä framför betong. Världens klimatarbete utgår från Parisavtalet och FN:s klimatpanel IPCC är mycket tydliga med att betongen är en större politisk fråga än flyget. De konstaterar att globalt har betongen dubbelt så stor klimatpåverkan som flyget och just träbyggnation är ingen fråga som bestäms någon annanstans någon annan gång.

Sverige står mitt i vedbon

Det är vi i kommunerna som bestämmer alldeles själva och en påminnelse från sommarens bränder är inte bara att det är dags att göra något nu. Det är också en påminnelse om att halva vårt land består av ett förnyelsebart byggnadsmaterial. Eller som Sveriges första gröna bostadsminister: Peter Eriksson så elegant formulerar det. – Ett land som Sverige som står mitt i vedbon borde utnyttja våra resurser”.

Slöseri med skattepengar

Att fortsätta bygga samhället i betong är ett oacceptabelt slöseri och omöjliggör ett fungerande samhälle inom naturens ramar. För lägre offentliga byggnader är det också ett slöseri med våra gemensamma skattekronor där betongen redan är utkonkurrerad av fabriksbyggda träbyggnader på pris. För högre bostadshus är utvecklingen på väg åt samma håll med snabbt sjunkande priser. Trä som lättarbetat material passar väl för industriell tillverkning och ny sågteknik möjliggör vackra hus i många utformningar direkt i fabriken. 

Uppgradera skogsråvaran

Vi kan bygga vackra, prisvärda och klimatsmarta trähus i fabrik om vi alla enas om att det klimatbelastande betongsamhällets tid är förbi. Kraven på ett hållbart skogsbruk blir lättare när vi i det offentliga uppgraderar skogsråvaran till byggnadsmaterial och Miljöpartiet kommer alltid värna skogen och naturen. För dig som undrar är brandkraven desamma för trä som för betong 

– Anne-Charlotte Eriksson, gruppledare Miljöpartiet Vaxholm, Eva Pethrus, förstanamn till kommunfullmäktigevalet Miljöpartiet Täby, Nicklas Steorn, gruppledare Miljöpartiet Vallentuna, Michael Solander, kommunstyrelseledamot Miljöpartiet ÖsteråkerGrön Ungdom Norrtälje, Gun-Britt Lindström, bostadspolitisk talesperson Miljöpartiet Danderyd