”Beslutet om 
Åsättra fattades enligt reglerna”

  • Publicerad 11:05, 4 sep 2020

Svar på insändaren Österåkers tystnadskultur är ett hot mot demokratin den 4 augusti:

Ditt debattinlägg är en aning spretigt och diffust, varför det är lite komplicerat att på ett enkelt sätt besvara den och få in allt från Åsättra förskola till att förskole- och grundskolenämnden ställer in ett sammanträde och att det sammanfaller med Vetenskapliga skolans nedläggning

Det svåraste som finns 
i kommunal politik är nedläggning av skolor och förskolor, vilket dock kan vara nödvändigt i vissa fall av olika skäl. Detta är ett exempel på det och upprör många känslor.

Att blanda samman ett rationellt beslut med en bedömning av intern arbetskultur gör det hela svårt att bemöta. Vi har som alla arbetsgivare en löpande dialog och mätning av trivsel och engagemang på våra arbetsplatser i kommunen.

Vi känner inte igen bilden av tystnadskultur

Michaela Fletcher (M)

Vi känner inte igen bilden av tystnadskultur och det finns inte heller belägg för detta i våra mätningar som medarbetare anonymt besvarar.

Vad gäller Österåkers utbud av förskolor täcks behovet av nuvarande kapacitet. Vi värderar löpande kommunens egen verksamhet och ansökningar från privata initiativ.

Avslutningsvis – att kalla demokratiskt fattade beslut för tystnadskultur är felaktigt. Uppsägning av hyreskontrakt har följt reglementen och kommunallagsrättsliga processer och beslutet fattades av kommunstyrelsen, där samtliga partier finns representerade.

Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande