”Bara för att någon påstår något, så är det inte sant”

Insändarskribenten menar att tiggeri inte är en mänsklig rättighet. Han svarar i en insändare på en tidigare artikel om nätverket Medmänskligt Järfälla som bildats mot ett tiggeriförbud.

  • Publicerad 11:30, 10 mar 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Genmäle till artikeln om Nätverk mot tiggeriförbud, Mitt i 2020-02-27.

Bara för att någon påstår något, så är det inte sant

Artikeln påstår att tiggeri är en mänsklig rättighet. Tiggeri ingår inte i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. En omröstning om tiggeriförbud i Järfälla kommun är inte en omröstning om de mänskliga rättigheterna.

”Offer för brott”

EU-medborgare får befinna sig i Sverige om de är stadigvarande bosatta i landet för arbete, studier eller max tre månaders semester, och har då en skyldighet att försörja sig med egna pengar.

Tiggare som befinner sig i Sverige är ofta offer för ett eller flera brott, som människohandel och tvingas av sina gärningsmän att begå andra brott. Fattiga i EU är ett ansvar för de länder där de är medborgare, inte för Sverige.

Idag betalar vi genom EU omfattande stöd till framförallt Rumänien och Bulgarien för att säkerställa ett värdigt liv för romer i sina hemländer.

”Tak över huvudet ingen rättighet”

I Sverige är det olagligt att bosätta sig på annans mark utan tillstånd. Markägare har en skyldighet att följa gällande miljölagstiftning och kan inte tillåta nedskräpning eller sanitära olägenheter på sin mark.

Tak över huvudet är inte en del av de mänskliga rättigheterna.

Att man ska behandlas med värdighet är en mänsklig rättighet, men det innebär att EU-medborgare ska skickas till sina hemländer, där deras regering ansvarar för dem. Inte att svenska skattebetalare ska stå för härbärgen eller motsvarande.

”Omröstning i samband med val”

Vad gäller omröstning kring tiggeriet, så är påståendet att det kostar miljoner fel. En omröstning kan genomföras i samband med ordinarie val. Valorganisationen är på plats ändå.

Att i samband med val genomföra en omröstning om tiggeriförbud medför ingen större merkostnad. Valmyndigheten tar 59 kronor för tusen valsedlar.

Det betyder att för Järfällas väljare, så behöver man trycka upp valsedlar för 6 000 kronor. De övriga kostnaderna ingår i det ordinarie valet.

”Inte fråga om hat”

Det är inte en fråga om hat, om man är för ett tiggeriförbud. Det är en fråga om att man inte accepterar människohandel, brott mot gällande svensk lag som miljöbalk, brottsbalk osv.

Det är också en fråga om att vara för att länder i EU tar ansvar för sina egna sociala förhållanden, med stöd av övriga medlemsländers pengar och bidrag.

Det är sorgligt att Amnesty Sverige har företrädare som far med osanning i en debattartikel.

Att ljuga inom politik har aldrig varit en bra start för att lösa faktiska problem som finns i Sverige och i världen.

Kai Rämö, ordförande Medborgerlig samling, Järfälla

Läs Amnestys svar här.