Badet är för kallt

  • Publicerad 11:04, 27 jul 2014

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Öppet brev till ansvariga i Stockholms stad och kommun. Skall vi handikappade som bor nära Stora Sköndals handikappbad frysa till is och få mera smärtor ont och värk efter badet än innan vi badar (det varma badet skall lindra).

Badet skall hålla 30 plusgrader. Mätarna sitter cirka tio centimeter under ytan, så det säger det mesta. Ytan värms av solen men resten är mycket kallt. Ur alla cirka 40 pumpar är vattnet till poolen mycket kallt. Jag har känt med foten, det kommer kallt vatten. 2013 var det bra men inte nu 2014.

En fråga till er: är badet numera mest till för barnfamiljer utan handikapp? Vi som behöver varmbadet och får hjälp ner och upp och har personliga assistenter, vi får inte plats och blir dränkta av lekande friska barn. Utan synligt handikapp skall intyg visas för behovet av varmbad. Många med mig som badar i handikappbadet instämmer.

M.A.M.