”Avsmalningarna 
en stor trafikfara”

  • Publicerad 11:25, 15 jan 2020

Kommentar till insändaren ”Manliga förare kan
 inte trafikreglerna”:

Vad rubriken antyder är så klart inte sant generellt. Framfusighet, dåligt omdöme, missbedömning och dålig timing vid konstruerade avsmalningar är dock vanliga orsaker.

Trafikhinder av olika slag har en vällovlig uppgift – att sänka farten. Samtidigt är alla förmyndande åtgärder kontraproduktiva sett till miljöhänsyn. Ojämnt trafikflöde mångdubblar utsläppen jämfört med lugnt och jämnt obelastad trafik i lagstadgat tempo.

Men vad värre är ur trafiksäkerhetshänseende är det direkt cyniskt att bygga in trafikfällor med dessa avsmalnande strypningar av annars välfungerande vägbanor. Detta medvetna ”gamblande” med trafiksäkerhet är oförsvarligt och står inte i paritet med önskad effekt.

Detta medvetna ”gamblande” med trafiksäkerhet är oförsvarlig

Riskerna med missförstånd, missbedömningar eller okunnighet om rättigheter eller skyldigheter lämnas därhän av kommunen, i händerna på oss.

Trafikfällorna finns där som en konstruerad ständig påminnelse om att vi är styrda i dubbel bemärkelse av trafikplanerarnas iver att försvåra för bilismen. Det är omodernt, otidsenligt, miljöfientligt och trafikfarligt.

Sätt upp fartkameror i stället, och ta bort dessa farliga inbyggda trafikfällor, tack.

Björn Ågren