”Arbeta för Lidingöborna – inte partikollegor i andra kommuner”

Hur Miljöpartiet kan tycka att krav på uppföljning, strategi och reformer för ökad ekonomisk stabilitet är ”tokiga”, säger mer om Miljöpartiets vilja att till varje pris försvara sina partikolleger i andra kommuner än vad det säger om mitt förslag till förändrat utjämningssystem.

  • Publicerad 15:46, 9 okt 2019

Staten ställer i många sammanhang krav på motprestation för att kvalificera till bidrag. Att utreda huruvida det kan ske även när det är fråga om kommunal utjämning till kommuner utan kostnadskontroll är inte tokigt. Det vore tvärtom sunt.

Här svarar Ida Drougge på kritiken från MP:

MP: ”Tokiga och häpnadsväckande förslag från Ida Drougge”

Av en kommunpolitiker på Lidingö, vars tredje största utgiftsområde är just utjämning till andra kommuner, borde Lidingöborna kunna förvänta sig mer. Ett eget reformförslag på hur utjämningen kan bli bättre och mer rättvis skulle exempelvis vara att föredra snarare än lögner och förminskanden av andra politiker. Vi må vara politiska motståndare, men som representanter för Lidingöborna borde vi kunna enas i en ambition att värna Lidingös intressen.

Dagens utjämningssystem utjämnar inte enbart förutsättningar. Storstäder som Malmö och Göteborg är två bra exempel på detta. Malmö ställer till skillnad från Lidingö inte krav på motprestation vid bidrag, adderar tvärtom pengar utöver riksnormen samt har stora problem på nästintill alla områden: hög arbetslöshet, brottslighet och dåliga skolresultat. Detta sker samtidigt som man anställer skateboardsamordnare, ekonomiskt dopar sitt fotbollslag och betalar influensers för att förbättra bilden av kommunen. Bara Malmö kommun beräknas kunna spara 1,4 miljarder om man lärde sig av andra kommuner. Mot den bakgrunden, hur menar Miljöpartiet då att prioriteringar och reformer inte påverkar resultatet av utjämningen?

Det är inte tokigt att staten, som faktiskt samlar in mest skatt, står för utjämningen till kommuner som på grund av opåverkbara faktorer behöver utjämning. Det är bra och konstruktivt och står i stor kontrast till dagens system. Miljöpartiet på Lidingö borde fokusera mer på att arbeta för Lidingöbornas bästa och mindre åt att försvara partikollegor som missköter sig i andra kommuner.

Ida Drougge (M), riksdagsledamot från Lidingö