Äntligen byggs det nya hyresrätter

  • Publicerad 00:00, 26 aug 2014

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det byggs i Vallentuna. Vallentuna kommun är fantastisk. Efter att vi i Vänsterpariet och andra påpekat under fytio år att det saknas hyreslägenheter i Vallentuna har detta äntligen gett resultat.

Vallentuna kommunstyrelse fattade under juni månad beslut att markanvisa två tomter till bolag som ska färdigställa 245 lägenheter till 2016, av vilka 214 skall bli ettor eller tvåor. Det behövs mindre hyreslägenheter för ungdomar och ensamstående. Beslutet togs två månader innan kommunen ska fatta beslut om att omvandla Kristinebergsskogen till byggtomter, och tre månader innan nästa val.

Det saknas ett helhetsperspektiv i kommunens planering. Jag tvivlar inte på de styrandes vilja att bebygga Vallentuna. Fast det är inte detsamma som att bygga ut. För då krävs känsla för hur bostäder, skola, service, trafik och mycket mera ska fungera ihop. Och inte att förglömma: att invånarna får vara med och påverka, samt att kommunen består av mer än centrala Vallentuna.

Svein Tryti (V)