Anna König Jerlmyr (M), Karin Ernlund (C), Lotta Edholm (L) och Erik Slottner (KD). Foto: Ola Hedin/Pressbild

Alliansen: Stockholm behöver nytt ledarskap

"De kommande åren är det framför allt tryggheten, skolan och jobben och som är viktigast att prioritera för en god utveckling i Stockholm", skriver Alliansen i en gemensam debattartikel.

  • Publicerad 12:00, 16 aug 2018

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Alliansens partier – Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – har en gemensam politik för att skapa ett starkare Stockholm. Vi har tydliga mål för vår stads utveckling. Därför söker vi nu stockholmarnas förtroende i valet den 9 september

Stockholm är en stad full av möjligheter och Alliansen kan utveckla staden i rätt riktning. Inte minst gäller detta tryggheten. Var fjärde stockholmare är orolig för att gå ut eller avstår helt från att gå ut efter mörkrets inbrott i vissa områden, visar Stockholms stads trygghetsundersökning. När människor undviker att röra sig ute under vissa tider har det gått för långt. Det behövs tydliga reformer för att göra Stockholm till en trygg stad för alla.

De kommande åren är det framför allt tryggheten, skolan och jobben och som är viktigast att prioritera för en god utveckling i Stockholm:

Trygghet: Alliansen kommer aldrig acceptera att stockholmare får sin frihet begränsad på grund av otrygghet. Vi behöver ta tag i problemen innan de växer sig större. Tidigare insatser för unga i riskzon, fler ordningsvakter, nolltolerans mot nedskräpning och klotter och ökad belysning för en tryggare stadsmiljö är några av de insatser som finns med i vårt trygghetspaket. Vi har en tydlig målsättning att otryggheten i utsatta stadsdelar ska vara halverad år 2025. Ingen stadsdel ska då längre finnas på polisens lista över utsatta områden.

Skola: Stockholms skolor och förskolor ska vara bäst i Sverige. Förskollärare ska känna att de har tid för det pedagogiska arbetet och att se varje barn. Förskolornas barngrupper ska minskas, så att personalen får bättre arbetsmiljö. Lärare måste avlastas så att de kan fokusera på att förmedla kunskaper och barn i behov av särskilt stöd ska upptäckas i tid. Fritidsverksamheterna spelar en viktig roll i barns lärande, därför vill vi möjliggöra att de kan ge läxhjälp och studiestöd utanför skoltiden. Vi vill halvera andelen utan gymnasiebehörighet i skolor i utsatta stadsdelar till 2025.

Jobb: Fyra av fem nya jobb skapas av småföretag. Därför är det oroväckande att Stockholm har tappat över hundra placeringar i Svenskt näringslivs rankning över kommunernas företagsklimat. Regler måste förenklas och attityder förbättras för att fler ska kunna anställa. Vi vill halvera antalet unga som varken arbetar eller studerar genom uppsökande arbete.

Ett gott lokalt företagsklimat bäddar för en lyckad integration, där vägen är kort till arbete och kunskaper i svenska. Staden ska ha Sveriges bästa innovations- och företagsklimat senast 2025.

Bostäder/infrastruktur: Stockholm ska vara en stad som aldrig står still. Det gäller också trafiken. Byggprojekt behöver samplaneras för att främja framkomligheten och det måste till skarpa sanktioner mot trafikstörande projekt utan tillstånd. Vårt mål är att vi ska ha minskad trängsel och klimatutsläpp samt att det går snabbt och smidigt att resa i Stockholm. Stockholm ska också vara en stad som människor vill och kan flytta till. Vi behöver förenkla reglerna för bostadsbyggande så att det går enklare och snabbare att bygga. Senast 2025 ska det ha byggts 70 000 bostäder.

Miljö: Stockholm har unika möjligheter att vara ledande i den globala miljöomställningen. Vi vill göra Stockholm till en stad som kombinerar hög tillväxt, goda livsmiljöer och minimerad miljöpåverkan. Vårt mål är att luften ska vara ren var man är bor i Stockholm och att staden ska vara fossilbränslefritt senast 2040.

Stockholm ska vara en stad där människor trivs och vill bo. En stad där människor vill bilda familj, där människor känner en framtidstro och där det finns resurser när det behövs. Alliansen i Stockholms stad har under tolv år samarbetat i både majoritet och opposition. Den rödgrönrosa majoriteten som i dag styr Stockholm, kan minst sagt, inte uppvisa samma gemenskap. Alliansen presenterar en politik för ett starkare Stockholm. Vi är redo att ta över.