Alla som vill ska få plats på äldreboende

  • Publicerad 11:57, 8 sep 2014

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Äldreomsorgen i Stockholm behöver ett lyft. Många äldre med omsorg har mer begränsade liv och sämre livskvalitet än vad som är acceptabelt. Och många anhöriga, de flesta kvinnor, får ta ett orimligt stort ansvar när omsorgen inte fungerar. Det behöver vi ändra på.

I Stockholm får närmare hälften av de äldre som söker en plats i servicehus avslag på sin ansökan. Detta trots att det finns ett överskott på platser på äldreboenden. Den som är gammal och otrygg och behöver en plats i ett äldreboende ska ha rätt till detta. I dag tvingas allt för många, med stora omsorgsbehov eller som lider av oro och isolering, att bo kvar hemma mot sin vilja.

Miljöpartiet föreslår att 50 miljoner kronor avsätts så att alla äldre som vill och behöver kan få plats på äldreboende.

Miljöpartiet föreslår också att 30 miljoner kronor extra avsätts till sällskap vid måltid för äldre med hemtjänst. För många äldre är matsällskap ofta nödvändigt för att ”det ska smaka” att äta. Isolering i den egna lägenheten och försämrat smaksinne gör att alltför många äldre inte äter tillräckligt och drabbas av undernäring. Vi måste ändra på det.

Det behövs också en generell höjning av kvaliteten och kontinuiteten inom hemtjänsten, genom höjda krav på utförarna. Vi föreslår att 80 procent av personalen ska ha utbildning och fast anställning och att kollektivavtalsliknande villkor ska gälla för alla utförare av hemtjänst.

Med Miljöpartiets politik tas de äldres behov på allvar.

Stefan Nilsson (MP)

gruppledare, Stockholms stad