Äldreomsorgen får bra betyg i Danderyd

  • Publicerad 13:24, 9 mar 2014

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Att åldras i Danderyd ska kännas tryggt, de äldre ska bemötas med värdighet och omtanke. Detta är kommunens främsta mål i vårt omsorgsarbete. Det är därför glädjande att nästan samtliga (97 procent) svarande uppger att de alltid eller oftast får ett bra bemötande från personalen och att 86 procent av dem som använder hemtjänst i kommunen anser sig vara mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst. För boende i särskilda boenden är motsvarande siffra 80 procent. Det visar Socialstyrelsens enkätundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”.

Socialstyrelsen har för första gången frågat de äldre och deras närstående om hur de upplever sin vård och omsorg. Tvärt om vad man kan höra och läsa i medierapporteringen är den sammantagna bilden att de äldre är nöjda med sin vård och omsorg, såväl i hela landet som i Danderyd.

De äldre i Danderyd, oavsett om de använder hemtjänst eller bor i särskilda boenden, har ett högt förtroende för utförarna och dess personal och känner sig trygga med den omvårdnad som de får. På frågan om de äldre och deras anhöriga får ett bra bemötande svarar 97 procent alltid eller oftast. Vidare uppger en stor andel att de får sina önskemål och behov tillfredsställda av personalen.

Som socialnämndens ordförande är detta goda resultat men visar också att vi har potential att förbättra oss ytterligare. Därför har vi sedan årsskiftet ytterligare höjt ersättningen för dem som driver hemtjänst och särskilda boenden. Det innebär att utövarna nu har än bättre förutsättningar för att leverera service- och omvårdstjänster av god kvalité för Danderyds äldre. I kommunen fortsätter vi nu vårt förbättringsarbete inom äldreomsorgen. För moderaterna är det högt prioriterat att bygget av två nya särskilda boenden för heldygnsomsorg samt korttidsplatser kommer igång under 2014. Jag har drivit på det arbetet och jag tänker fortsätta arbeta för att alla äldre ska erbjudas en omsorg av god kvalitet byggd på värdighet och omtanke.

Isabella Jernbeck (M) ordförande i socialnämnden Danderyd

Jag tänker fortsätta arbeta för att alla äldre ska erbjudas en omsorg av god kvalitet.