Järvaveckan 2019. I morgon inleds årets Järvavecka, men live från en studio på grund av pandemin. Foto: Arkivbild: Linus Lindgren

210 000 stockholmare utestängs från Järvaveckan

I år livesänds Järvaveckan från en studio. Men 100 timmars livesändning utestänger personer med hörselskada, personer med dövblindhet och döva, skriver en rad företrädare för döva, blinda och dövblinda i ett debattinlägg.

  • Publicerad 06:10, 1 jun 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

I morgon, onsdag den 2 juni, startar Järvaveckan. Det som enligt arrangören är ”Sveriges främsta demokrativecka” består vanligtvis av ett stort mässområde och flera scener på Spånga IP i Stockholm, men på grund av pandemin har man fått tänka om. I år genomförs veckan istället genom 100 timmars livesändning från en studio i Rinkeby. 100 timmars livesändning som utestänger personer med hörselskada, personer med dövblindhet och döva.

För att vara en del av samhället behöver människor få tillgång till den demokratiska arena som Järvaveckan är en del av. Årets Järvavecka utestänger dock över 210 000 människor i Stockholms län. På nationell nivå handlar det om över 1,5 miljoner människor som har en hörselskada, dövblindhet eller är döva. Tillgänglighet är en demokratifråga.  

Nationell publik - men dålig tillgänglighet

På Järvaveckans hemsida berättar Ahmed Abdirahman, vd på stiftelsen The Global Village som arrangerar Järvaveckan, att arrangemanget i år kommer att bli ”viktigare, bredare och mer inkluderande än någonsin”. Det stämmer bara delvis. I och med livesändningen blir Järvaveckan nationell och kommer att nå ut till en rekordstor publik. Tillgängligheten är dock under all kritik.

The Global Village har inte ordnat med varken skrivtolkning, syntolkning eller teckenspråkstolkning av livesändningarna. Därmed utestängs en stor grupp människor från det som arrangören beskriver som en ”arena för demokrati” och ett ”öppet och inkluderande samtal”.

Länge fört dialog med arrangören

Vi döv- och hörselorganisationer har sedan i februari fört en dialog med arrangören, The Global Village, där vi påpekat bristen på tillgänglighet och bett dem att ordna tolkning för att göra sändningarna tillgängliga även för våra målgrupper. Svaret är att de ekonomiska resurserna inte finns. Man har bett de politiska partierna att tillgängliggöra partiledartalen, men mer än så kan man inte göra.  

Att tillgängliggöra 100 timmars sändning är förstås dyrt. Vi uppskattar att det skulle kosta uppemot en halv miljon kronor att skrivtolka, syntolka och teckenspråkstolka under sändningarna. Det är dock inte omöjligt att finansiera, om tillgänglighetsperspektivet finns med tidigt i planeringen. I det här fallet var det först när vi hörde av oss som arrangören började undersöka lösningar för att tillgodose tillgängligheten. En arrangör som påstår sig skapa ”Sveriges främsta demokrativecka” har alltså inte tänkt på att denna behöver vara tillgänglig även för personer med syn- och hörselnedsättningar och för personer som talar teckenspråk.

The Global Village beskriver att Järvaveckan i år kommer att nå ut till fler och bli mer inkluderande än någonsin, samtidigt utestänger de personer med hörselskada, personer med dövblindhet och döva. Det handlar alltså om över 210 000 människor i Stockholms län och över 1,5 miljon människor nationellt.

Vi vill också lyfta de offentliga aktörernas ansvar. De behöver ställa krav på att arrangemang de stöttar är tillgängliga. Järvaveckan genomförs i samarbete med Region Stockholm och med stöd från Stockholms stad. Hur kan de ställa sig bakom ett arrangemang som inte är tillgängligt för en så stor del av regionens och stadens invånare?

Våra organisationer brukar finnas på plats på Spånga IP för att vara en del av Järvaveckan och i år var det aktuellt för oss att delta i sändningarna från Rinkeby. Det är dock omöjligt för oss att medverka i årets Järvavecka, då denna viktiga del av den demokratiska arenan utestänger de över 210 000 människor som finns i våra målgrupper i Stockholms län. Tillgänglighet är en demokratifråga.