Debatt: Tusentals nya lägenheter kan få plats på Östermalm

Debatt "Bättre än att bygga sönder förorterna" Varför inte bygga bostäder i mittremsan längs hela Karlavägen? Eller längs Narvavägen från Karlaplan till Strandvägen? Då skulle vi boende i förorterna inte konstant behöva oroa oss för att få vår...fredag 30/9 14:00

Stockholm Debatt

Välkommen in i debatten du också! I en expanderande stad där många människor ska leva sida vid sida finns mycket att prata om.

Insändare i någon av Mitti:s lokaltidningar i Stockholm och repliker på tidigare insändare mottages tacksamt här.
Vill du som politiker eller företrädare för en organisation eller intressegrupp skriva en debattartikel för publicering här på Debatt på nätet är du välkommen att fylla i formuläret här.
Inlägg på mitti.se/debatt kan också komma att publiceras i papperstidningarna.

Debatt: Föräldrar måste få veta vilka föroreningar deras barn utsätts för

Debatt "Stockholms barn har rätt till ren luft" Luftföroreningar, främst från vägtrafiken, inverkar negativt på lungfunktionen hos barn redan vid sex månaders ålder. Vi vill att alla kommuner i Stockholms län mäter luften vid de mest trafikutsatta...torsdag 29/9 11:15

Debatt: Därför behöver Sverige en äldreminister

Debatt "Alla ska ha rätt till samma vård" Att det inte pratades mer om äldreomsorgen inför årets val är symptomatiskt. Staten behöver ta ett större ansvar för att äldreomsorgen och åldersdiskrimineringen inte ska fortsätta att glömmas bort....tisdag 27/9 6:15

Fler debattinlägg

Debatt: Dags för det nya regionstyret att minska ojämlikheten i hjärtvården

Debatt "Stora geografiska skillnader" I dagsläget finns det stora geografiska skillnader i vården och efterbehandlingen för hjärtpatienter. Vi uppmanar den nya regionledningen att agera, skriver Britt Berg, Riksförbundet HjärtLung...måndag 26/9 6:15

Debatt: Mer än var tionde väg i Stockholms län i mycket dåligt skick

Debatt "Upp till bevis – stoppa förfallet" Det är lätt att tänka att Stockholms vägar är högt prioriterade när det gäller statligt underhåll. Så är inte fallet visar vår egen analys av Trafikverkets siffror. Mer än var tionde statlig väg i...fredag 23/9 6:15

Debatt: Så kan bostadsrättsföreningar i Stockholm sänka elräkningen i vinter

Debatt "Viktigt bidrag för att lösa energikrisen" För många svenskar väntar en tuff vinter, med dyrare räntekostnader och kraftigt höjda energipriser. Genom energieffektivisering kan bostadsrättsföreningar i Stockholms län sänka energikostnaden med...onsdag 21/9 11:00

Debatt: Alla ska ha råd med SL-kort till sina barn

Debatt "Du som läser kan göra skillnad, här och nu" Det finns bara fördelar med att ungdomar åker kommunalt, för både miljön och hälsan. Hjälp oss att sprida meddelandet om att frihet inte ska begränsas av föräldrarnas ekonomi, skriver elever i...måndag 19/9 6:15

Debatt: Så behöver Region Stockholms diabetesvård utvecklas den här mandatperioden

Debatt "17 procent inte har fått träffa sin läkare senaste året" Den stora kostnaden för diabetes består av vård kopplad till komplikationer och följdsjukdomar. Här är våra förslag hur diabetesvården i Region Stockholm behöver utvecklas för ökad effektivitet och...fredag 16/9 6:15

Debatt: Bryt spiralen – hälften av befolkningen är inte ond

Debatt Efter valet. Så får vi en medmänskligare samhällsanda Ett samhälle där den ena hälften fruktar den andra hälften måste ses som ett misslyckande. När vi hela tiden fokuserar på varför saker är någon annans fel och varför en annan ideologi är osund, så...onsdag 14/9 6:15

Debatt: Skolgårdarna i Stockholms län krymper – trots ökat stillasittande

Debatt "Ytan på skolgårdarna i Stockholms län minskat med 6 procent" Svenska skolgårdar krymper. I Stockholms län har den genomsnittliga friytan per grundskoleelev minskat med 6 procent på bara sex år. Samtidigt vill nio av tio svenskar införa minimikrav för...tisdag 13/9 11:00

Debattduell: Vem ska styra över Region Stockholm?

Debatt Irene Svenonius (M) vs Aida Hadžialić (S) Moderaterna lovar kortare vårdköer och en trygghetsmiljard till fler väktare. Socialdemokraterna går till val på "en historisk sjukhussatsning" och vill "ta tillbaka kontrollen" över vården. Med en...lördag 10/9 8:15

Debatt: Fler äldre till riksdagen!

Debatt "Du kan kryssa in en kandidat med mer livserfarenhet" I Stockholms stad är mer än 28 procent pensionärer. I Riksdagen är bara 2 procent äldre än 65. Du kan ändra på det genom att personkryssa när du röstar nästa vecka, skriver Irene Dolk Castellanos (S).fredag 9/9 15:15

Debatt: Tillåt oss porta kriminell personal från äldreomsorgen

Debatt Oärliga och kriminellt belastade människor ska aldrig kunna anställas att arbeta inom äldreomsorgen. Arbetsgivare inom äldreomsorgen måste få möjlighet att stämma av mot polisens belastnings- och...fredag 9/9 12:15

Debatt: Tre anledningar till att rösta för ett maktskifte i Stockholm

Debatt "Våra röda linjer kommer vi att hålla" Vänsterpartiet lovar stopp för utförsäljning av idrottshallar och skolor till privata företag, stopp för bostadsrättsomvandling och stora offentliga investeringar i klimatet. Våra röda linjer kommer...fredag 9/9 6:15

Replik: S-modellen skulle innebära slutet för Stockholms färdtjänst

Debatt "Förödande konsekvenser" Socialdemokraternas förslag på ”auktorisationsmodell” skulle innebära slutet för Stockholms färdtjänstverksamhet. Deras debattsvar visar tydligt att de varken förstår eller förmår att hantera frågan,...torsdag 8/9 18:15

Replik: Moderaterna är garanten för sparkrav på skolan

Debatt "Faktafel och lögner från Anna König Jerlmyr" Anna König Jerlmyr ljuger återigen om fastighetsskatten. Hon försöker också dölja att stadens skuldsättning har ökat kraftigt under den senaste mandatperioden. Samtidigt har hon höjt avgifterna för...torsdag 8/9 15:15

Replik: Vi tar ett helhetsgrepp om ungas psykiska mående

Debatt "Varenda unge ska ha en hoppfull framtid" Socialdemokraterna påstår att vi skurit ned på elevhälsan under mandatperioden. Det stämmer inte. Vi tar ett helhetsgrepp om elevens psykiska mående, även efter skoltid, och har gjort en historisk...torsdag 8/9 12:15

Debatt: Så bygger vi 15-minutersstaden

Debatt "Ett nytt, grönt folkhem kräver politiskt mod" Vi i Miljöpartiet vill att det mesta som behövs i vardagen skall finnas inom 15 minuters avstånd med gång, cykel eller kollektivtrafik. Vår vision om 15-minutersstaden skapar en bättre region att bo...torsdag 8/9 6:15

Debatt: I vårt Stockholm står människan i fokus – inte bilen

Debatt "SD:s trafikpolitik är förlegad och skadlig" Vi är stolta över att ställa höga klimat- och miljökrav och kämpa för stadsutveckling och trafik som främjar trivsel, hälsa och minskad klimatpåverkan, skriver Gustav Hemming (C) och Karin Ernlund...onsdag 7/9 15:15

Replik: Miljöpartiets mål är att utradera utsläppen

Debatt "Obegripligt motstånd från SD" Miljöpartiet tror på en rättvis klimatomställning. Ekonomisk utsatthet ska bemötas med solidarisk politik, inte med lovsånger till fossilbilen. Det skriver Daniel Helldén (MP) och Gabrielle Gjerswold...onsdag 7/9 12:15

Debatt: M är en garant mot höjda skatter i Stockholm

Debatt "Tvåbarnsfamilj får 24 000 kr mer över med vår politik" Det här valet handlar om vilket av de två koalitioner som kan komma att styra Stockholm som du tror är bäst lämpad att lotsa staden genom vad som ser ut att bli några tuffa år framöver., skriver Anna...onsdag 7/9 6:15

Replik: Det är väl bara att höja skatten, så ordnar sig resten av sig självt?

Debatt "Maktfullkomliga politiker ska inte detaljstyra" Man kan undra om det är så Vänsterpartiet resonerar när de tar fram sina politiska utspel. I sin senaste debattartikel radar Jonas Lindberg (V) upp flera förslag för hur vården i vår region bör...tisdag 6/9 15:15

Debatt: Att stoppa mäns våld kräver förebyggande arbete

Debatt "Ger stor effekt på gängrelaterat våld" Grunden för det utbredda våldet bland killar och män byggs till stor del på en långvarig förnekelse av sina egna och andras känslor. När vi frågar partierna i Stadshuset vilken förebyggande politik...tisdag 6/9 12:15

Debatt: Bilen har en viktig roll i Stockholm

Debatt "MP vill slå sönder vanliga människor möjlighet att köra bil" MP och C driver på för att omöjliggöra bilåkande även med nyare diesel- och bensinbilar i Stockholm. Tyvärr har miljözonerna införts med såväl M:s som KD:s goda vilja. Vi är garanten mot...tisdag 6/9 6:15

Debatt: Så stärker vi vårdcentralerna i Stockholm

Debatt "Högern har suttit på händerna i 16 år" Vi behöver satsa på mer på vårdcentralerna, det är i stort sett alla experter överens om. Trots det har högern suttit på händerna under sitt 16 år långa styre i Region Stockholm. Här är våra sex...måndag 5/9 15:15

Replik: Stockholms lärare ska ha en bra arbetsmiljö

Debatt "Lärarna ska respekteras av elever och föräldrar" Vi vill öka lärarnas tid för undervisning, skapa trygga och lugna klassrum, ha nolltolerans för kränkningar och skapa fler karriärvägar i läraryrket så att man kan fortsätta växa inom rollen, skriver...måndag 5/9 12:15

Debatt: M prioriterar nedskärningar före satsningar på elevhälsan

Debatt "Ohälsan bland flickor i nian har ökat markant sedan år 2018" Den psykiska ohälsan blir allt sämre bland eleverna i Stockholms stad. Den M-ledda majoriteten har skurit ner på elevhälsan. Vi vill investera 30 miljoner kronor för att alla skolor i Stockholm ska...måndag 5/9 6:15

Replik: Vi måste våga tänka nytt kring färdtjänsten

Debatt "Bättre lokalkännedom och utökad service" När Region Stockholm nu upphandlar färdtjänsten för fyra nya år kör man på samma upplägg som idag, med mindre justeringar. Det innebär att de problem som finns kommer fortsätta finnas kvar. Vi...söndag 4/9 15:15

Debatt: M och S öser pengar på vård till illegala

Debatt "Kräv att regeringen tar hela notan" Skattekollektivet i Region Stockholm lägger idag stora belopp på vård och tandvård för människor som vistas här illegalt. Staten borde ta hela den notan. Sverigedemokraterna kommer alltid att...söndag 4/9 12:15

Debatt: Stockholmsregionen måste ställa om

Debatt "Kortare arbetstid och mindre konsumtion" Vänsterpartiet i Storstockholm har tagit fram en omställningsplan för huvudstadsregionen som borde läsas av alla som har det minsta intresse för vår största ödesfråga – inte minst miljöpartister och...lördag 3/9 12:15

Debatt: Pendeln till Arlanda ska gå på SL-kortet

Debatt "Priset skulle bli 39 kronor" Vi vill göra det billigare och enklare att ta pendeltåget till Arlanda genom att slopa stationsavgiften på 130 kronor som tas ut när man stiger av på flygplatsen. Det skulle innebära en halv miljon...lördag 3/9 8:15

Debatt: Vi vill ha garanti för bibliotek i stadens skolor

Debatt "Högerns marknadsstyrning av kulturen är ett hot" Feministiskt initiativ går till val på ett bibliotekslyft över hela Stockholm. Vi vill ha kulturhus i varje stadsdel och utveckla skolbiblioteken genom att införa garanti för bibliotek i stadens...fredag 2/9 12:15

Debatt: Bygg en östlig förbindelse – med spår

Debatt "Kan bli en historisk satsning" Östlig förbindelse med spår. Så stavas svaret på århundradets stockholmsdebatt. För detta krävs en bred politisk uppgörelse, skriver regionråden Kristoffer Tamsons (M) och Irene Svenonius (M).fredag 2/9 6:15

Replik: I vår koalition finns ingen plats för SD

Debatt "Jag landar i en annan slutsats än Ulf Kristersson" Jag ger samma besked som jag gett tidigare i frågan om samarbete med Sverigedemokraterna. Jag vill fortsätta leda en koalition för att styra Stockholm och i den finns ingen plats för SD, skriver Anna...torsdag 1/9 18:15

Debatt: Vem kan lita på att M inte ger SD inflytande även i Stockholm?

Debatt "Beskeden från Anna König Jerlmyr (M) är vaga" Finns det något som säger att Moderaterna och Sverigedemokraterna inte skulle kunna inleda ett samarbete även i Stockholm, när samarbete med SD är godtagbart och till och med eftersträvansvärt i...torsdag 1/9 12:15

Debatt: Sveriges skyltfönster Stockholm behöver nya krafter

Debatt "Stadens invånare ska prioriteras framför brottslingar" De gamla partierna som har styrt Stockholm har tappat stinget. Nya krafter behövs som prioriterar kärnverksamheterna, stoppar slöseriet med skattepengar och prioriterar stadens invånare framför...torsdag 1/9 6:15

Debatt: Nya regler för elsparkcyklar riskerar spä på ojämlikhet

Debatt "Mindre än en tredjedel av användarna i Stockholm kvinnor" De nya regler för elsparkcyklar som införs den 1 september kommer att kräva ytterligare investeringar i cykelinfrastruktur för att minska könsskillnaderna i användandet av mikromobilitet, skriver...onsdag 31/8 12:15

Debatt: Låt studenter få jobba extra – slopa fribeloppet

Debatt "Stockholms studenter får inte hamna i skymundan fyra år till" För studenter i Stockholm är det ofta en nödvändighet att jobba extra för att få ekonomin att gå ihop. Men många tvingas tacka nej till extrajobb för att inte få sina studiemedel indragna. Vi vill...onsdag 31/8 6:15

Debatt: Läget i Stockholms skolor är akut

Debatt "Ett hot mot lärarnas hälsa och skolans uppdrag" Den svenska skolan slår år efter år ut var tredje elev. Det är ett stort politiskt misslyckande och ett tydligt exempel på att den svenska skolans kompensatoriska uppdrag inte fungerar. Vilka...tisdag 30/8 12:15

Debatt: Studenter behöver bostad – inte gigantiska toaletter

Debatt "Så hade 847 fler studentbostäder kunnat byggas i Stockholm" Sverige kräver att alla studentbostäder ska ha ett badrum utformat för rullstolsburna. Det är en överreglering som gör byggandet onödigt dyrt och svårt. Sverige borde inspireras av de nordiska...tisdag 30/8 6:15

Debatt: Glöm inte hbtqi-personer när Stockholm Pride är över!

Debatt "Dags att bekänna färg" Snart är det dags för alla Stockholmspolitiker som paraderat och festat med oss att bekänna färg: Vilka av er kommer att glömma hbtqi-communityt nu när Stockholm Pride är över och vilka av er kommer...måndag 29/8 6:15

Debatt: Vi förstår att du plankar i t-banan

Debatt "Så ser en rättvis omställning ut" Ständiga prisökningar gör att alla inte kan röra sig fritt. Det finns barn i Stockholm som inte har råd att hälsa på kompisar på andra sidan stan. I ett sådant läge förstår vi att plankning ses som...lördag 27/8 8:15

Debatt: Färdtjänsten i Stockholm ska gå i tid

Debatt "Problem med tidspassningen efter pandemin" Idag återhämtar sig färdtjänsten från pandemiåren, samtidigt som förarbrist och höjda bränslepriser har skapat nya utmaningar. I vår nya upphandling av färdtjänsttaxi ställer vi höga krav....fredag 26/8 6:15

Debatt: Årets valrörelse blir alltmer rasistisk

Debatt "Våra barn pekas ut som potentiella brottslingar" Främlingsfientlig retorik hörs nu från alla håll. Vi som råkar bo i förorten och inte är födda i Sverige blir utpekade som potentiella gängmedlemmar eller brottslingar. Det är skrämmande, kränkande...torsdag 25/8 6:15

Slutreplik: Segregationen växer så länge S inte vågar tänka nytt

Debatt "Gamla lösningar fungerar uppebarligen inte" Det är uppenbart att den stora koncentrationen av ensidiga upplåtelseformer spelar en stor roll när det gäller segregationen i Sverige. Så länge som S inte är beredda att pröva nya idéer och...onsdag 24/8 12:15

Debatt: Fler poliser räcker inte för att klara upp brotten

Debatt "Den polisära kompetensen måste uppvärderas" Sju av tio poliser i Stockholmsregionen anser att bristen på kompetens i utredningsverksamheten är den främsta förklaringen till att så få brott klaras upp. Polistillväxten behöver fortsätta, men den...onsdag 24/8 6:15

Slutreplik: S försöker blanda bort korten om regeringens jobbmisslyckande

Debatt "Kasirgas mirakelmedicin har redan prövats" Oppositionsborgarrådet Kadir Kasirga (S) försöker skyla över S-regeringens misslyckade jobbpolitik genom att peka på kommunala arbetsmarknadsåtgärder som ett slags universallösning. Det är att...tisdag 23/8 12:15

Debatt: Förskoleplikt behövs för bättre svenska

Debatt "Språkscreening på BVC för alla 2,5-åringar" Det är oacceptabelt att barn växer upp i utsatta områden utan att lära sig svenska. Svenska språket tillhör alla barn i Sverige, även de med föräldrar födda i andra länder. Därför behövs en...tisdag 23/8 6:15

DEBATT: Här kan vi snabbt få fram fler studentlägenheter

Debatt "Gamla Karolinska har en uppenbar närhet" Bristen på studentbostäder gör det svårt för studenter att söka sig till Stockholm. En möjlighet att snabbt göra något åt situationen finns i de 70 000–100 000 tomställda kvadratmeter som väntar på...måndag 22/8 12:15

Debatt: Studenter har inte råd med de nybyggda studentlägenheterna

Debatt "7000 kronor är för dyrt" Vi välkomnar att bostadsföretag nu bygger studentbostäder i Stockholm. Med med hyror på 7 000 kronor eller mer har studenter inte råd att bo där. Målet borde vara att hyran inte ska överstiga en...måndag 22/8 6:15

Debatt: Dubbel straffavgift för den som plankar ofta

Debatt "En ordningsstörare i kollektivtrafiken är ofta även en plankare" Kollektivtrafiken ska vara trygg, säker, tillgänglig och pålitlig i alla avseenden. Vi kristdemokrater vill därför satsa ytterligare på ordningsvakter, trygghetsvärdar och kontinuerliga...lördag 20/8 12:10

Debatt: Gör hela Östersjön till ett skyddat område

Debatt "Vi måste dra i nödbromsen – nu" Under lång tid har stora industritrålare tillåtits att dammsuga Östersjön på enorma mängder fisk. Vi har en sista chans att rädda Östersjön och det framtida fisket. Vi måste ta den nu och förbjuda...fredag 19/8 12:15

Debatt: Låt inte sommarlovskortet bara bli en kort parentes

Debatt "Gratis SL-kort ökar den sociala rörligheten" SL:s gratis sommarlovskort för 12–18-åringar för har varit mycket uppskattat.Vi vill att sommarlovskortet ska vara ett första steg mot en avgiftsfri och utbyggd kollektivtrafik för alla, skriver...fredag 19/8 6:15