Stockholm Debatt

Debatten om och i Stockholm pågår ständigt. I en expanderande stad där mycket förändras och många människor ska leva sida vid sida, ja där finns mycket att prata om.

Välkommen in i debatten du också! Insändare i någon av Mitti:s lokaltidningar i Stockholm och repliker på tidigare insändare mottages tacksamt här.

Vill du som politiker eller företrädare för en organisation eller intressegrupp skriva en debattartikel för publicering här på Debatt på nätet är du välkommen att mejla på debatt@mitti.se

Inlägg på Mitti.se/debatt kan också komma att publiceras i papperstidningarna.

Debatt: Stockholm, inkludera oss!

Debatt "Alltför ofta glöms döva och våra rättigheter bort" Den 14 maj 1981 blev svenskt teckenspråk erkänt som undervisningsspråk i dövskolorna. För döva blev detta en milstolpe efter en lång kamp för att få teckenspråket erkänt. Äntligen fick döva barn rätt...fredag 14/5 11:15

Debatt: Skuldbelägg inte offret, rikta ljuset på förövaren

Debatt "Sunda människor misshandlar inte och dödar inte sina partners." När män utövar fysiskt våld mot kvinnor är det en konsekvens av att psykisk misshandel inte har stoppats i tid, skriver Martina Skowronska, författare till Genomskåda narcissisten, i ett...fredag 14/5 6:15

Debatt: Beslut att halvera antalet väcker stark oro

Debatt "Region Stockholm är långt ifrån att uppfylla vårdgarantin för allergivården idag." För barn med astma och allergi är dessa mottagningar livsviktiga idag, skriver ordföranden för Astma- och Allergiregion i ett debattinlägg.onsdag 12/5 6:15

Fler debattinlägg

Debatt: Bråttom att överbrygga strokeklyftor i Stockholm

Debatt "Alla stockholmare ska nås av strokeförebyggande insatser – oavsett var man bor." Idag den 11 maj är det internationella strokedagen. Stroke är världens mest sjukhusvårdkrävande sjukdom, och orsakar ett enormt lidande för de som drabbas. De senaste åren har strokefallen i...tisdag 11/5 11:24

Debatt: Nolltaxa i kollektivtrafiken enda sättet att stoppa plankning

Debatt "Ingen struntar i att betala för att det är roligt att skoja till det lite med SL." "Så länge det kostar att röra sig fritt i staden kommer människor att tvingas planka", menar Ung vänster som en replik på en trafikborgarrådet Kristoffer Tamsons uttalande i en Mitt i-artikel.tisdag 11/5 6:15

Replik: Vi är lika upprörda över våldet mot kvinnor som Lisa Palm

Debatt "Vi arbetar ständigt och oförtröttligt med den här frågan." Det behövs ingen nollvision, för vi kan inte acceptera något våld. Nu krävs handling, hårdare straff för våldsutövarna och mer förebyggande åtgärder, skriver finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och...måndag 10/5 6:15

Replik: Förskolan behöver resurser, inte bara uppmaningar

Debatt "Årets budget täcker inte ens kostnaderna för höjda löner." Problemen i förskolan i Stockholm är till stor del en fråga om resurser. Om förskolorna fick mer pengar i sina budgetar skulle de inte behöva ha en stressig arbetsmiljö, menar Vänsterpartiet i en...fredag 7/5 6:15

Debatt: Återstarta städerna – då behövs bilen

Debatt "Bilen viktig för en levande citymiljö" Att försöka planera bort bilen, vilket som många i Stockholmsregionen har gjort de senaste decennierna, kommer att leda väldigt fel, menar Kungliga automobil Klubben (KAK), i ett debattinlägg.torsdag 6/5 6:15

Debatt: I otrygghetens spår måste den nya ordningsvaktslagen se till kommunernas behov

Debatt "Ordningsvakterna måste kunna få verka på fler platser" Kommunernas trygghetsarbete begränsas av en förlegad lagstiftning från 1980, menar trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD) i ett debattinlägg där han efterlyser en förändring av lagstiftningen.onsdag 5/5 6:15

Debatt: Våga anmäla – våga vittna

Debatt "Om alla gör något litet - blir det mycket tillsammans!" Vi måste gå samman, kommun, polis, fastighetsägare, företagare föreningsliv, enskilda så att brottslighet upptäcks och åtgärdas. Brottsdrabbade måste våga vittna, skriver Brottsofferjouren...tisdag 4/5 6:15

Debatt: Snabbtåg till Oslo behövs när Bromma läggs ner

Debatt "Klimatet kan inte vänta" Nu behöver regeringen snabbutreda och skjuta till pengar för att göra snabbtåg mellan Stockholm och Oslo möjligt, menar Miljöpartiet i ett debattinlägg.måndag 3/5 6:15

Debatt: Är du med på vår nollvision mot mäns dödliga våld mot kvinnor, Anna König Jerlmyr?

Debatt "Från Stockholms styre är det tyst." "Det är vi i Feministiskt initiativ som lägger fram förslaget om en nollvision mot mäns dödliga våld mot kvinnor. Om Anna König Jerlmyr på riktigt vill att Stockholm ska vara en trygg stad, även för...fredag 30/4 6:15

Debatt: Hur står det till med demokratin i Region Stockholm?

Debatt "Otydlig politisk organisation kring vilka organ som ansvarar för vilka frågor. "Om vi politiker inte har insyn är det omöjligt att förvänta sig att regionens invånare ska ha det. Det här möjliggör för det blågröna styret att ducka för ansvaret när det går fel", skriver...torsdag 29/4 6:15

Slutreplik: För mycket "jag ska bara" om tvärförbindelsen

Debatt "Vi befinner oss i en akut klimatkris och Stockholm behöver en grön omställning. " Vi känner oss rätt mycket som Alfons stressade pappa när vi läser repliken på vår debattartikel mot motorvägsprojeket Tvärförbindelse Södertörn, skriver företrädare för Miljöpartiet i en slutreplik.onsdag 28/4 6:15

Debatt: Skärp straffen för män som slår kvinnor

Debatt "Våld mot kvinnor är ett hinder för jämställhet i samhället " Enligt en kartläggning från Brottsförebyggande rådet är det under 4 procent av de som utsatts för brott i en nära relation som polisanmält händelsen eller någon av händelserna. Mörkertalet är alltså...tisdag 27/4 6:15

Debatt: Bygg kallbadhus i stället för karusell vid Gröna Lund

Debatt "Stockholm är en av få storstäder som har badbart vatten ända in till stadskärnan." Kallduschen för Gröna Lund, som hittills fått avslag för en berg- och dalbana vid vattnet, kan förvandlas till ett kallbad i stället, föreslår Sven Britton, 82 år, stockholmare, debattör och läkare.måndag 26/4 6:40

Slutreplik: Det är alltid de som är svagast på bostadsmarknaden som drabbas hårdast

Debatt "Vårt parti saknar skuld i den miserabla bostadssituation" "Jag menar att det inte är en ansvarsfull politik att ta emot flera tusen nyanlända när Stockholms lider under en skriande bostadsbrist" svarar Peter Wallmark (SD), gruppledare, i en slutreplik till...måndag 26/4 6:15

DEBATT: Vi har protesterat länge – vi ger oss inte!

Debatt Replik. Elvy Svennerstål (L) svarar på insändare. Elvy Svennerstål (L) svarar på insändaren från "Tågresenär från Danderyd" som undrar varför Danderyds kommun inte protesterat tidigare kring Roslagsbanan.fredag 23/4 14:10

DEBATT: Varför har ni inte protesterat tidigare?

Debatt Läsare: "Danderyds kommun har ej tidigare deltagit i planeringsmöten" "Varför har Danderyds kommun, som i så hög grad berörs av dessa försämringar inte krävt att få vara närvarande i hela planeringsskedet för Roslagsbanan?" frågar sig en läsare i en insändare.fredag 23/4 14:00

Debatt: Det behövs en total översyn av pensionssystemet

Debatt "Risken i pensionssystemet ligger hos individen. Hur många känner till det?" När medellivslängden ökar justerar pensionssystemet automatiskt ner pensionen om man inte arbetar längre, påpekar SPF Seniorerna i ett debattinlägg om efterlyser en översyn av hela pensionssystemet.fredag 23/4 6:15

Debatt: Regeringens senfärdighet hotar Stockholms läns vattenkvalitet

Debatt "Många fastighetsägare känner inte ens till att deras avlopp är undermåliga." I dag drabbas många svenska sjöar och vattendrag av föroreningar från små avlopp. Genom att införa obligatoriska avloppsdeklarationer kan vi ta ett viktigt steg mot säkra och hållbara avlopp. Men...torsdag 22/4 6:15

Debatt: Pensionärerna ska inte drivas från sina hyresrätter

Debatt "Om marknadshyror införs kommer hyrorna bli ännu högre." Många pensionärer har svårt att få ihop ekonomin och det skulle bli ännu svårare med marknadshyror. Nu måste vi se till att förslaget om marknadshyror kastas i papperskorgen en gång för alla, skriver...onsdag 21/4 6:15

Stärk banden med Norge med snabbare tåg

Debatt "De otillräckliga tågförbindelserna mellan våra två huvudstäder drabbar hela Sverige:" "En satsning på en bättre järnvägsförbindelse mellan våra huvudstäder Oslo-Stockholm är avgörande för att lyckas fördjupa de svensk-norska banden", skriver en rad starka företrädare för...tisdag 20/4 6:50

Replik: Tur att skolorna haft en grönblå budget under pandemin

Debatt "Obegripligt och ohederligt av Kadir Kasirga (S)" "Kadir Kasirga har sannolikt också tagit del av mitt i:s intervju om att de 83,7 miljonerna fördelas till samtliga skolformer och att den största delen av pengarna går till gymnasieeleverna", skriver...tisdag 20/4 6:15

Debatt: Vi ska jobba Sverige ur krisen

Debatt "Regeringen satsar nu 1,8 miljarder på ett jobbpaket riktat mot unga". "Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen och bygga samhället starkare och mer hållbart", skriver Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Åsa Westlund.måndag 19/4 6:15

DEBATT: Varför kommer ÅVC:n ojämnt till Enebyberg?

Debatt Läsare: "Ska det vara så svårt att sprida ut besöken i Enebyberg?" "Varför två ÅVC på två veckor men inget under sex månader det vill säga hela sommar- och växtsäsongen?" frågar sig en Danderydsbo i en insändare.fredag 16/4 14:00

Debatt: Därför är det viktigt att bygga tvärförbindelse Södertörn

Debatt "Bilden av Tvärförbindelsen som en klimatbov är felaktig." Nuvarande väg 259 på Södertörn i södra Stockholm är en av länets mest olycksdrabbade sträckor. Det är bara ett av skälen till varför Tvärförbindelse Södertörn behövs, menar politiska företrädare för...fredag 16/4 6:15

Debatt: Lärarförbundet har rätt i sak: lärarnas arbetsbelastning är alldeles för hög.

Debatt "Därför kräver jag att den borgerliga majoriteten omedelbart fördelar ut skolmiljarden till skolan." Den borgerliga majoriteten har lagt stora delar av skolmiljarden på hög istället för att dela ut till verksamheterna; trots skolpersonals tuffa arbetsbörda, skriver oppositionsborgarrådet Kadir...torsdag 15/4 6:15

Debatt: Ingen ”tafsardag” den 15 april

Debatt "Trygga vuxna har ett ansvar att vara förebilder och våga prata om det som just nu händer." Sexuella trakasserier är ett utbrett problem för Sveriges unga idag. Ungdomarna beskriver trakasserier som en del av vardagen. Mot bakgrund av detta behöver det förebyggande arbetet stärkas. Varken...onsdag 14/4 6:40

Debatt: Återinförda amorteringskrav skulle slå hårt mot unga i Stockholm

Debatt "Istället för hinder behövs åtgärder som underlättar för unga" Med de stigande bostadspriserna har kontantinsatsen blivit ett allt högre hinder för framför allt unga att kunna köpa ett eget hem, skriver representanter för HSB som varnar för att återinfört...onsdag 14/4 6:15

Replik: Nyanlända är också kommuninvånare

Debatt Stockholm är och ska förbli en inkluderade stad där alla invånare behandlas lika. Vi kommer till skillnad mot vad SD önskar aldrig att göra skillnad på stadens kommuninvånare eller ställa grupper mot...tisdag 13/4 6:15

Debatt: Terrorattacker i Stockholm får aldrig hända igen

Debatt "Inte en enda skattekrona får hamna i fickorna på dem som stödjer våldsbejakande extremism." Sverige är illa rustat för ett nytt terrordåd enligt Säkerhetspolisens årsbok för 2020. Sverige ligger efter på ett flertal viktiga punkter. Polisbristen måste lösas liksom instiftandet av nya lagar....måndag 12/4 6:15

DEBATT: En felaktig budget styr socialtjänsten

Debatt (MP) svarar på insändare om privatiseringen av hemtjänsten Carolin Robson (MP) svarar på Carina Erlandssons (M) insändare om privatiseringen av hemtjänsten i Danderyd. "Att våra äldre slussas mellan akutsjukhus, korttidsboenden och hemtjänst måste upphöra."fredag 9/4 14:00

DEBATT: Rätt att privatisera hemtjänsten i Danderyd

Debatt (M) "Pandemin har förändrat oss på många sätt." "Jag är övertygad om att beslutet om avveckling var rätt" skriver socialnämndens ordförande i Danderyd, Carina Erlandsson (M), i en insändare.fredag 9/4 14:00

Debatt: Låt oss vara en del av lösningen

Debatt "Tyvärr börjar vi nu se konsekvenserna av alla förlorade jobb hos oss, och många andra företag." Jobb och företag i besöksnäringen är bland de hårdast drabbade under pandemin. Men med rätt förutsättningar kan näringen vara en stor jobbskapare när det vänder, skriver Jennica Jonsson,...torsdag 8/4 6:15

Debatt: Rädda de privata vårdgivarna

Debatt "Vi har föreslagit att samtliga privata vårdgivare ska erhålla en garantiersättning" Små, privata vårdgivare riskerar konkurs på grund av pandemin. Region Stockholm måste använda sina finansiella muskler för att täcka en tillräcklig del av vårdgivarnas inkomstförluster, menar...torsdag 8/4 6:15

Debatt: Stockholms stad skulle sagt nej till nyanlända med hänvisning till bostadssituationen

Debatt "Det är alltid de svagaste som blir de hårdast drabbade." För en kommunalpolitiker ska de egna kommuninnevånarna alltid vara främsta prioritet, inte en krockkudde för en skadlig regeringspolitik, skriver SD, som kritiserar förlängningen av bostadskontrakten...onsdag 7/4 6:15

Debatt: Bygg på Kungliga nationalstadsparken

Debatt "Nationalstadsparken är onödigt stor och skulle kunna ge plats för nya bostäder" Trots att nationalstadsparken ligger så nära attraktiva platser bygger man inte där. De personer som lagen skyddar är de som redan är etablerade på bostadsmarknaden, skriver Liberala ungdomsförbundet...tisdag 6/4 6:15

Debatt: Ett icke-svar är också ett svar.

Debatt "Omöjligt för väljarna att veta vad en röst på det grönblå styret innebär". Moderaterna, Kristdemokraterna och nu senast Liberalerna - tre partier som på riksnivå har öppnat upp för samarbete med Sverigedemokraterna. Moderaterna har länge undvikit att svara på Feministiskt...tisdag 6/4 6:10

DEBATT: Vi vill satsa på skolan och Danderyds äldre

Debatt "Vi vill ge våra barn så goda förutsättningar som möjligt" "Vi föreslår att budgeten för nästa år innehåller en satsning på skolan och äldreomsorgen." skriver Moderaterna i Danderyd i en insändare.fredag 2/4 16:00

Debatt: Det behövs en total översyn av pensionssystemet

Debatt "Risken i pensionssystemet ligger idag hos individen." Behovet av att arbeta fler år efter 65 för en rimlig pension har ökat kraftigt för alla. SPF kräver översyn av hela systemet med frågan: I hur många länder kan pensionerna bli lägre och behövlig...torsdag 1/4 6:15

Debatt: Stockholms stad tar inte lärares arbetsbelastning på allvar

Debatt "Stockholms stads strävan att vara en attraktiv arbetsgivare riskerar att förvandlas till tomma ord." Lärares arbetsbelastning har länge varit extremt hög och gjort många lärare sjuka. Därför ger Stockholms stad fel signaler som kräver att lärare måste rapportera resultat för nationella prov i...onsdag 31/3 6:15

Debatt: För hög acceptans bland stockholmare att köra bil efter att ha druckit alkohol

Debatt "I Stockholms län svarar endast 68 procent att det är helt fel att köra bil efter att ha druckit" Att dricka alkohol och sedan sätta sig bakom ratten är en livsfarlig kombination, så låt bilen stå om du dricker alkohol under påskhelgen, uppmanar vd:n för IQ och Trafikverket i debattinlägget.tisdag 30/3 6:15

Debatt: Socialdemokraternas politik är stockholmsfientlig

Debatt "Häpnadsväckande att S i Stockholm beslutat att gå till val på höjda kapitalskatter." Moderaterna ifrågasätter i debattinlägget socialdemokraternas politik och menar att den försvårar den ekonomiska återhämtningen efter pandemin för stockholmarna.måndag 29/3 6:15

Debatt: Behövs en trygghetsplan mot cykelstölder

Debatt "Oftast går det inte att spåra den rättmätiga ägaren" "Cykelstölderna är ofta organiserade och omsätter stora belopp i den kriminella världen, något som ställer till stora besvär för de enskilda cyklisterna. Region Stockholms cykelplan bör därför även...torsdag 25/3 6:15

Debatt: Inför ett screeningsprogram för psykisk hälsa för Stockholms elever

Debatt "Alla skolor borde genomföra ett obligatoriskt extra hälsosamtal under högstadiet med samtliga elever." Den psykiska ohälsan bland unga ökar, enligt enkäter. Därför föreslår Socialdemokraterna i debattinlägget att elevhälsan direkt förstärks för att kunna erbjuda elever det stöd som krävs.onsdag 24/3 6:20

Replik: Inga planer på att återinföra fastighetsskatten

Debatt "Vi socialdemokrater har under hela krisen försökt skydda hus, hem, jobb och företag." Moderaterna sprider osanningar om fastighetsskatten, svarar Socialdemokraterna i en replik.tisdag 23/3 6:15

Debatt: Alla i Stockholm vaccinerade till sommaren – om regeringen håller vad den lovat

Debatt "Regeringen måste nu skapa klarhet i hur vaccindoserna levereras och fördelas." Region Stockholm har i flera veckor stått startklar för att massvaccinera. Men problemet är inte vår höga beredskap och kapacitet, problemet är att vaccinet inte tilldelas oss, skriver M, L och KD i...måndag 22/3 6:15

Debatt: Extremismen hör inte hemma i Järva

Debatt "De är antidemokratiska och har tidigare uppmanat Järvabor att inte rösta i valet 2018" När extremistiska röster sprider sina budskap behöver vi alla stå upp mot dessa, i Järva, i hela staden och inom civilsamhället, skriver ledande moderater i staden i ett debattinlägg.fredag 19/3 6:15

Slutreplik: Helt oacceptabelt att arrangera Kulturnatten på detta sätt

Debatt "Facebook får vara överordnad kulturen - en olycklig utveckling." Stadens beslut att stänga ute majoriteten av alla musikskapare under kulturnatten motiveras med att staden vill nå ut så brett som möjligt, men är komplett obegripligt. Det skriver en rad företrädare...onsdag 17/3 6:15

Debatt: Vi måste se till att det är lätt att välja cykel i stället för bilen eller bussen

Debatt "Det minskar risken för ohälsa senare i livet" Genom en god folkhälsa kan både öka välbefinnandet hos våra medborgare samtidigt som vi minskar belastningen på sjukvården, skriver Christine Lorne (C) i ett debattinlägg.tisdag 16/3 6:15

Replik: Låt oss bygga ett långsiktigt hållbart samhälle

Debatt "Bygg blandat så att människor med olika bakgrund och förutsättningar möts." Tyvärr har Sverige under en längre tid saknat en sammanhållen bostadspolitik. Men det är kommunerna som sitter på besluten, skriver SKB:s vd i en replik på ett debattinlägg av HSB.måndag 15/3 6:15

Debatt: Tusentals bostäder och arbetsplatser stoppas av Region Stockholm och Trafikverket

Debatt Stockholms stad krävs på stora investeringar utan att få löfte om en kollektivtrafiklösning. Region Stockholms plötsligt indragna finansiering av den utlovade spårvägen mellan Djurgårdsbron och Ropsten/Lidingö hotar 3 500-5 000 bostäder skriver Jan Valeskog (S) i ett debattinlägg. Han anser...fredag 12/3 6:30