Ja till nya bostäder i Tullinge C

Botkyrkas politiker ger grönt ljus till planerna på nya bostäder i centrala Tullinge. HSB Bostad AB har presenterat en vision med mellan 320 och 350 nya lägenheter söder om järnvägen. En förskola med 4 till 6 avdelningar ingår även i planerna.

  • Publicerad 17:36, 14 dec 2015

I visionen som HSB Bostäder presenterat ingår omfattande förändringar kring Tullinge centrum. Förutom en tydlig förtätning av området med fyra tvärställda byggnader och ett höghus, ingår det i planerna att bygga på ett parkeringsdäck, vilket innebär att infartsparkeringen försvinner.

P-frågan ett orosmoment

Och just parkeringsfrågan kan bli ett orosmoment, tror några av de Tullingebor som Södra Sidan pratat med.

– Jag tycker att det är en bra idé att bygga bostäder och jag tror att många kommer hålla med om det. Men ryker infartsparkeringen så är det många som kommer att reagera, rentav bli arga, det måste politikerna vara beredda på, säger Robert som bor i HSB-husen vid östra sidan av järnvägen.

–Ja, det är mycket frågor. Hur blir det med centrumet kommer det byggas ut också? Var ska folk ställa bilarna? Våra parkeringar och parkeringsplatser till centrum behövs ju. Visst är det bra med bostäder men det känns lite som att allt blir centrerat runt centrum just nu, i och med idéhuset som också ska byggas, säger en annan Tullingebo.

Gabriel Melki (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, tror att lösningarna till parkeringsfrågan kommer träda fram under de olika utredningar som väntar under byggprocessen.

– Det är en stor fördel att bygga nära kollektivtrafik och det talar gott för att pendlandet kan blir ett alternativ för många fler. Men frågan om infartsparkeringen kvarstår. En möjlig lösning skulle vara att bygga garage, det är också del av det som ska utredas, säger Gabriel Melki.

Enligt Gabriel Melki är det troligt att de nya bostäderna blir bostadsrätter, men att det även finns planer att bygga hyresrätter i andra etapper i den större utvecklingsplanen för centrala Tullinge.

– Vår ambition är att man bygger den boendeform som det finns minst av i området. Och vi vet att Botkyrkabyggen också har önskemål om att bygga i centrum, likaså centrumägarna Tulia AB, så hyreslägenheter utesluts inte i utvecklingen av centrumområdet, säger han.

Förskolans regi utreds

Nu återstår att utreda bland annat trafiklogistiken, infarts­parkeringen, bullerfrågan, hur dagvattnet påverkas och om transporten av farligt gods på järnvägen påverkar planerna. Kommunen ska även utreda om den planerade förskolan ska vara i kommunal eller privat regi.

I början av nästa år ska förvaltningen göra en förstudie som redovisar omvandlingarna. Planarbetet kan komma igång i slutet av 2016. Ambitionen är att kunna ta första spadtaget 2018.

Mer om centrumplanerna

Redan 2004 gav kommunstyrelsen direktiv om att genomföra ett programförslag för att få igång en diskussion om hur centrala Tullinge kunde komma att se ut i framtiden.

I mars meddelade Socialdemokraterna att de ville bygga upp till 500 nya bostäder i centrala Tullinge. Även Tullingepartiet har tagit fram förslag för centrumområdet i Tullinge.

Centrumägare och förvaltare, Tulia AB och Balder AB, är också delaktiga i utvecklingen av området och undersöker just nu möjligheten att även kunna bygga bostäder i centrum.

Visa merVisa mindre