”Bra att inte sitta och vänta på förbifarten”

–Det är bra att man inte längre sitter och väntar på förbifarten och att styrande majoritet har förstått potentialen som finns i centrala Tullinge. Det Gabriel Melki framfört låter spännande, säger Tullingepartiets gruppledare, Anders Thorén.

  • Publicerad 17:38, 14 dec 2015

Tullingepartiet presenterade redan 2013 en skiss med förslag för utbyggnaden av Tullinge centrum, där man bland annat tryckte på behovet av upprustning av centrumbyggnaden, med bland annat förslag om en ny framsida och fasad.

– Vi tycker att det är bra att man förtätar nära kollektivtrafiken. Men det är ett ganska stort projekt som skulle förändra väldigt mycket i landskapet. Det är viktigt att fråga kringboende vad de tycker, säger Anders Thorén.

Han påpekar att det viktigt att medborgarna får komma in i processen i ett tidigt skede. Och några saker måste lösas innan bostadsbyggen kan bli aktuella.

– En ny uppgång till pendeltåget är inte bara ett måste för att komma upp på perrongen i rusningstid. Det innebär också möjligheter till att anlägga parkeringsdäck i samklang med naturen i den östra delen av perrongen. Vi utesluter inte heller någon typ av avgift kopplat till SL-kortet för att kunna utnyttja infartsparkeringarna, säger Anders Thorén.

Han sågar idén om att ta bort infartsparkeringen och försöka minska antal bilåkare. Det är önsketänkande från de rödgröna att tro att familjer i förorten kommer att välja bort bilen, tycker han.

– Det vore väldigt positivt om majoriteten sträckte ut handen, som man gärna talar om, och tillsammans diskuterade olika möjligheter för utbyggnaden av Tullinge centrum. Gärna med utgångspunkt från den skiss som presenterades av Tullingepartiet 2013, säger Anders Thorén.