Ökar. Allt fler mäklare i Stockholm anmäls för lockpriser. Foto: Mostphotos

Rekordmånga anmälningar mot lockpriser

Stockholms län toppar antalet anmälningar till Fastighetsmäklarinspektionen. Samtidigt når anmälningar om lockpriser nya rekordnivåer.

  • Publicerad 07:00, 28 jan 2020

Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, tog emot 587 anmälningar mot mäklare i Sverige förra året, enligt en sammanställning från Nyhetsbyrån Sirén.

Av dessa utgjordes 256 anmälningar mot mäklare i Stockholms län, vilket inte helt oväntat placerar länet i topp i landet.

Antalet anmälningar i Stockholm minskade dock med fem procentenheter jämfört med året innan, men siffrorna ligger ändå på historiskt höga nivåer.

– Anmälningarna fortsätter att öka. 2019 kom det in fler anmälningar än vi har fått någon gång tidigare. Men i Stockholms län har antalet anmälningar faktiskt gått ner lite grann, säger Anders Astonsson, kommunikatör på FMI, till Sirén.

Lockpriser ökar

Orsakerna till anmälningarna varierar, och en anmälan kan avse flera olika punkter. Men den vanligaste anledningen är brott mot god fastighetsmäklarsed.

Samtidigt har anmälningar gällande lockpriser ökat kraftigt i Stockholm. Från 64 anmälningar under 2018, till totalt 86 förra året.

– Anmälningarna om lockpriser nådde en ny rekordnivå, säger Anders Astonsson.

Återkallad legitimation

Totalt fanns 7 154 mäklare i fastighetsmäklarregistret 2019. Under året fattade Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd beslut mot totalt 126 av dem.

I Stockholm fick åtta mäklare mäklarlegitimationen återkallad och 37 fick varningar. Nio fick erinran och i tre fall fattades beslut om ringa förseelse utan påföljd.

Antal anmälningar mot mäklare i Stockholms län

2014: 134

2015: 183

2016: 188

2017: 235

2018: 261

2019: 256

Förändring 2018-2019: -5

Källa: Fastighetsmäklarinspektionen

Visa merVisa mindre

Vanligaste orsaker till anmälningar

Orsak för anmälan / antal i Sverige 2019

God fastighetsmäklarsed: 222

Mäklarens agerande: 169

Förtroende för mäklaren: 140

Pris i marknadsföring: 139

Budgivning: 102

Marknadsföring: 61

Rådgivnings- opch upplysningsskyldighet: 53

Opartiskhet: 53

Objektsbeskrivning: 48

Kontraktsskrivning: 43

Källa: Fastighetsmäklarinspektionen

Visa merVisa mindre

Så många anmälningar har gjorts om lockpris

Stockholms län

2014: 25

2015: 64

2016: 74

2017: 79

2018: 64

2019: 86

Källa: Fastighetsmäklarinspektionen

Visa merVisa mindre