Kerold Klang

Stockholmare, författare, konstnär och storyteller. På spaning i tid och rum efter stadens själ och stadens dolda årsringar.