Historiskt. Runsten vid Skokloster kyrka. Foto: Wikimedia Commons

Medborgare vill värna om Håbos vikingaarv

Håbo kommun behöver öka medvetenheten om sin vikingahistoria. Det skriver turistguiden Ingrid Ljungkvist i ett medborgarförslag.

  • Publicerad 13:22, 29 apr 2019

Ett medborgarförslag har inkommit till Håbo kommun där förslagsställaren föreslår att öka medvetenheten om kommunen kulturarv.

Förslagsställaren är Ingrid Ljungkvist, som arbetar med guidade turer just om kommunens kulturarv. Hon skriver i sin motivering att det mellan 1930-talet och 1950-talet fanns en hembygdsförening som spred kunskaper "om vår fantastiska historia". Det var framförallt Jan Fridegård, Erik Hermansson och Gunnar Fornstedt som dokumenterade och spred bygdens vikingahistoria.

"Sedan dess har det mesta fallit i glömska och i dag är det få personer som arbetar med att ta tillvara och sprida kunskap om kommunens kulturarvsmiljöer", skriver Ingrid Ljungkvist.

Genom att öka medvetenheten om kommunens kulturarv till alla tjänstemän och politiker önskar förslagsställaren öka kunskapen för såväl invånare som besökare där målet är att starta ett samtal som syftar till att utveckla denna turistinformation vidare.

Jan Fridegårds intresse för vikingatiden är för många känt genom hans romantrilogi om den upproriske trälen Holme, i "Trägudars land" (1940), "Gryningsfolket" (1944) och "Offerrök" (1949). Jan Fridegård använde vikingatidens hårda liv för att peka på att dåtidens lantarbetare, statarna, inte hade det mycket bättre i 1940-talets Sverige.

Förslaget om Håbos vikingaarv kommer att tas upp på kommunfullmäktiges möte den 6 maj.