Storrekryteringen stoppad till efter valet

Håbo kommun blir utan permanent kommundirektör i minst ett år till. Det sedan den styrande alliansen stoppat rekryteringen.

  • Publicerad 10:06, 27 sep 2021

Ett underbetyg till oss som politiker

Strax innan sommaren kom beskedet att Mattias Jonsgården blir näste man i raden att lämna uppdraget som kommundirektör i Håbo, något som ledde till politisk oenighet om var ansvaret låg.

Kommunstyrelsens avgående ordförande Lotta Grahn Elg (M) menade att oppositionen också har ett ansvar för att tre kommundirektörer på tre år har lämnat uppdraget och pekar på ett tillfälle som involverade Jonsgårdens företrädare Tobias Arvidsson.

– När delar av oppositionen på sittande kommunstyrelse yrkar på att han inte ska få vara firmatecknare, då förstår jag att han väljer att öppna upp för andra möjligheter.

”Skyller på oppositionen”

Oppositionsrådet Agneta Hägglund (S) höll inte med.

– Kommunstyrelsens ordförande är den som är närmaste arbetsgivaren. Någon gång kanske hon skulle stå för det hon gör och inte skylla på oppositionen eller tjänstemännen. Dessutom var de majoriteten så det kan inte vara orsaken, sa hon.

Inför rekryteringen av Jonsgårdens ersättare menade Lotta Grahn Elg att man kunde klara av det hela utan att använda sig av extern hjälp. Det annonserades på intranätet, hos Arbetsförmedlingen och på kommunens hemsida och även om man fick in ansökningar och hade besök av en potentiell kandidat stoppas nu alltså arbetet med rekryteringen.

Interimlösning

– Vi har fått in en interimslösning nu och det har varit ganska korta byten de senaste åren. Vi behöver hitta något långsiktigt, någon som vi ser kommer kunna bygga och samla våra ledningsgrupper och tjänstemän, säger Grahn Elg.

Agneta Hägglund menar att man borde ha kommit längre.

– Vi fick bara veta det på kommunstyrelsen att vi inte ska tillsätta någon förrän efter valet. De som ska styra då får sköta om det. Det tycker jag är ett underbetyg till oss som politiker, att vi inte har kunnat lösa det här. Oaktat vem som ska styra så är kommundirektörens roll övergripande, säger Agneta Hägglund.

– Vi hade kunnat gå ut brett, vi borde ha tagit hjälp med rekryteringen. Vi har en besvärlig situation i kommunen och det hade varit oerhört värdefullt om vi fått en fast anställd på den här posten.

Lotta Grahn El svarar:

– De tycker att vi ska hitta konsensus i saker, men vi kunde inte ens göra det med interimslösningen, och enligt oppositionen är det bara mitt fel.

Marie Lundqvist

”Det händer mycket i Håbo, Sverige och världen. Det är ständigt nya förändringar och komplexiteten i våra uppdrag ökar. För att lyckas behöver vi arbeta tillsammans, samarbeta och hjälpa varandra över enhets-, verksamhets- och förvaltningsgränser. Jag ser fram emot uppdraget och att samarbeta med alla för att föra kommunens frågor framåt.”

Källa: habo.se