Håbo lyfter på Näringslivsrankning

Inte bäst, men betydligt bättre. Så kan Håbos lyft på Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i kommunen beskrivas.

  • Publicerad 09:28, 22 sep 2021

I åratal har näringslivet i Håbo varit missnöjt. Sedan 2010 har kommunen, med små undantag, fallit stadigt på den rankning som genomförs av Svenskt Näringsliv genom en enkätundersökning. Målsättningen har länge varit att man ska nå betyget 4,0 och en placering bland de tio bästa kommunerna i landet, men varje år har det snarare tyckts som om man var på väg åt motsatt håll, men när svaren från den senaste undersökningen presenterades i maj visade det på ett trendbrott och man nådde 3,3 i betyg.

Nu kommer nästa besked som tyder på att Håbo är på rätt väg när det gäller den här typen av frågor. Svenskt Näringsliv har som vanligt rankat företagsklimatet i Sveriges kommuner och Håbo klättrar rejält. Från 206:e till 162:a plats. En förbättring med 44 placeringar.

– Håbo har fått ett välförtjänt rankinglyft. Både kommunen och de tre företagarföreningarna har samarbetat på ett fantastiskt fint sätt för att ringa in vad som behöver rättas till med Håbos företagsklimat Man har också tagit en del tuffa diskussioner om tillit och samtalsklimat. Jag upplever att dialogen är mer rak och ärlig än den någonsin varit. Det är nåt att bygga vidare på, säger Anna-Lena Holmström, Regionchef för Svenskt Näringsliv i Uppsalaregionen (Uppsala län och Norrtälje kommun) i en kommentar.

En kommuns placering i rankingen påverkar företags etablerings- och tillväxtbeslut.

– När företag ska välja vilken kommun de ska etablera sig i är företagsklimatet en viktigt parametrar, så företagsklimatet är direkt kopplat till jobb och välfärd, säger Anna-Lena Holmström.

Regionalt är Håbo den stora vinnaren där man kliver upp på tredje plats samtidigt som grannkommunen Enköping tappar.

– I Enköping vill det inte lyfta, istället går det åt fel håll. En ny ledning i form av ny kommunstyrelseordförande, ny kommunchef och ny näringslivschef kan möjligen innebära en nytändning för företagsklimatet. Det krävs ett tydligt och samstämmigt ledarskap för att komma framåt i frågan, säger Anna-Lena Holmström

Företagen i Håbo kommun ombads lista de fem viktigaste områdena att arbeta med för att företagsklimatet ska bli bättre. Svaren var följande: snabbare handläggning, ökad förståelse, bättre dialog, minskad brottslighet och bättre upphandlingar.

Rankingen bygger dels på den ovan nämnda enkäten, dels på kommunal statistik som exempelvis andel företagsamma människor och antal jobb i kommunen.

Rankingplaceringar i Uppsalaregionen (förändring jämfört med 2020)

Älvkarleby 103 (-8) Knivsta 105 (-43) Håbo 162 (+44) Norrtälje 169 (+40) Enköping 180 (-32) Tierp 209 8 (-71) Uppsala 232 (-20) Heby 256 (-8) Östhammar 266 (+4)

Källa: Svenskt Näringsliv