Vi tog inititativet – och ingen annan

  • Publicerad 15:18, 3 mar 2014

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

SVAR på insändarenSvek närminnet om närpolisen?” den18 februari:

Frågan handlar om den motion som skrevs förra året om ett nytt poliskontor i Flemingsberg. Och nej Eeva Laine (S), vårt närminne har inte svikit oss i Centerpartiet. Vi vet att det är vår politiska majoritet – ingen annan – som har tagit initiativ i frågan om poliskontor i Flemingsberg.

För det första skrevs motionen ifråga efter det att Huddinge brottsförebyggande råd (Hubrå) redan lyft frågan den 16 april 2013, det vill säga innan Huddingepartiet lade sin motion i juni. Initiativet till poliskontor i Flemingsberg togs av Hubrå. Alla kan läsa det protokollet på Huddinge kommuns hemsida.

För det andra var vårt beslut i kommunfullmäktige inte att rösta ner motionen, utan att anse den ”besvarad”. Det brukar vi göra när en motion tar upp något bra som vi redan jobbar med.

För det tredje är det därför snarast Socialdemokraterna som visar brist på respekt genom att vilseleda läsarna med en sådan insändare. Motioner i all ära, men det är vad vi gör som politiker som är viktigast.

Lisa Alexandersson (C)

vik. kommunalråd