Kia Hjelte till höger menar Tuva Lund medvetet missförstår Moderaterna. Foto: Mitt i

”Vi talar om de äldre som känner oro och ångest”

Tuva Lund medvetet missförstår vad vi moderater säger och har sagt under lång tid. På senaste Vård-och omsorgsnämnden vittnade vi när två personer på 92 år och 91 år fick avslag på sina ansökningar för särskilt boende, skriver oppositionspolitikern Kia Hjelte (M) i ett svar på Tuva Lunds insändare.

  • Publicerad 09:53, 24 sep 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Tuva Lund: ”Vi ska ge människor det de behöver”

”Tuva Lund medvetet missförstår vad vi moderater säger och har sagt under lång tid. Jag är 75 år och många av mina vänner och bekanta är 75–80 år plus. Vi är många äldre som är fullt aktiva och kan ta för oss av det livet ger. Vi kan och vill välja. 

Men vi Moderater talar om alla de som inte kan välja eller förmår ta för sig av det livet ger. Vi talar om de äldre: som känner oro liksom ångest inför att leva ensam; som är deprimerade och känner otrygghet inför livets slut; som önskar att få bo med andra där det finns personal dygnet runt. Vi har kämpat för att egen upplevd otrygghet ska vara en stark parameter/ anledning till att få plats på ett vård- och omsorgsboende. Är man dessutom över 85 år eller äldre- bör det i kombination med detta vara givet att man får en bostad med omsorg och vård. Det är det vi menar – och det vet Tuva Lund! Att vara garanterad ett vård- och omsorgsboende enligt ovan är inte givet i Botkyrka i dag. Människor som är 90 år och äldre har fått avslag på sina ansökningar. Det är även många som söker så kallat korttidsboende efter operation eller annan akut sjukdom. På senaste Vård-och omsorgsnämnden vittnade vi när två personer på 92 år och 91 år fick avslag på sina ansökningar på ovannämnda boenden- detta till följd av för få platser. 

Och till Tuva Lund och Socialdemokraterna – just för att vi Moderater ser till alla människors lika värde och individuella behov. Vi har kämpat för att Botkyrka ska införa valfrihet inom omsorgerna. Det har (S) alltid varit emot men idag tvingats ge efter för den nya mittenmajoriteten och införa valfrihet i hemtjänsten. Vi välkomnar det för vi vill göra valfriheten ännu större!”
Kia Hjelte (M), 2:e vice ordförande i Vård och omsorgsnämnden

Kia Hjelte: S har ansvar för de äldres besvikelse och frustration