Vi har hållit en hög planeringstakt

  • Publicerad 14:04, 17 feb 2014

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Svar på insändaren ”Valår – då byggs det …” den 4 februari:

Med stor glädje ser vi nu att bostadsbyggandet på allvar tar fart i Huddinge. Bara i år räknar vi med byggstart av fler än 1 000 nya bostäder, och prognosen för de närmaste fem åren är att hela 5 250 bostäder blir färdigställda. Vi i Huddinges majoritet har, trots lågkonjunktur och finanskris, hela tiden hållit en hög planeringstakt och när nu marknadsförutsättningarna blivit bättre ser vi att en lång rad byggprojekt förverkligas.

Det är inte sant som Ann-Marie Högberg säger att nästan ingen byggnation kommit i gång sedan 2006.

Uttalandet visar att hon då sannolikt inte besökt Smista, Segeltorp, Fullersta, Vistaberg, Hörningsnäs, Balingsnäs eller Skogås på väldigt länge. Däremot har byggtakten varit lägre under ett antal år med finanskris etcetera. Så har det sett ut i hela landet.

Vår prioritering av bostäder för ungdomar och studenter ger nu resultat. I år räknar vi med byggstart av 700 student/ungdoms­lägenheter och inom något år har vi fördubblat antalet studentbostäder i Huddinge jämfört med i dag. Vi hoppas att Ann-Marie Högberg, någonstans bakom sin oppositionsretorik, kan glädjas över att ungdomar, studenter och andra nu ges bättre möjligheter att få en egen bostad.

Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande

Tomas Hansson (KD),

samhällsbyggnadsnämndens ordförande