Tydligt vad som är rasism

  • Publicerad 17:56, 6 jul 2014

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Svar på insändaren ”Sanslös förföljelse av SD” den 24 juni:

Bengt Johansson efterlyste en definition av rasism den 24 juni. Det finns en bra i FN-konventionen om avskaffande av rasdiskriminering. Här ingår nationellt eller etniskt ursprung jämte hudfärg och härkomst.

När man gör skillnad sysslar man med rasdiskriminering och om man propagerar är man rasist. En svensk som särbehandlar invandrade belgare negativt är alltså utpekad av den enkla anledningen att det är illa nog. Är det sedan ett allmänt spritt problem förvärras bara läget.

Sverige skrev i likhet med många andra länder under det läsvärda dokumentet 1965. Detta gillar naturligtvis inte rasister, antingen de definierar sig som sådana eller ej. Få vill det. Man ser helst att det bara handlar om ras, det som vetenskapen för övrigt klargjort inte står för något verkligt.

TGS