Tullingepartiet: Mindre kommun skulle ge bättre företagsklimat

Botkyrka tappade på Svenskt Näringslivs rankning. Carl Widecrantz i Tullingepartiet menar i denna debattartikel att Tullinge som mindre kommun skulle få bättre resultat på företagsrankningen.

  • Publicerad 14:53, 1 okt 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

”Det är allvarligt att Botkyrka kommuns företagsklimat försämras i Svenskt Näringslivs ranking. För några år sedan var målet topp 30, nu noterar vi en placering på plats 182 av 290. Vi måste se till att vända utvecklingen och kraftfullt förbättra resultaten.

Följande åtgärder behöver vidtas:

1, Bättre attityder och service till företagare.

2, Mer regelbundna träffar med kommunens företag för ömsesidigt utbyte av information, kunskap och idéer.

3, Utökad dialog med företagen i kommunen. Det handlar om att visa ett genuint intresse för näringslivets behov och att följa upp de insatser som görs.

Tullingepartiets recept är tydligt: Tullinge egen kommun kan vända trenden. Medelstora kommuner har bättre förutsättningar att klara sig bra i Svenskt näringslivs ranking. Fördelarna med småskalighet handlar inte enbart om demokrati och närhet mellan väljare och valda. Småskaligheten ger också bättre förutsättningar för kommunens näringsliv och företagare genom närmare dialog. Det är en av skillnaderna som gör att Salem får en bättre placering i rankingen (plats 32).

Såväl företrädare för det lokala näringslivet som entreprenörer och enskilda personer ska uppleva ett positivt bemötande från politiker och kommunala tjänstemän när de kontaktar kommunen i olika frågor. Vi är övertygade om att detta är betydligt enklare att uppnå i en mindre kommun, och att en kommundelning därför är rätt lösning för Tullinge och Botkyrka.”

Carl Widercrantz (TUP), andre vice ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden