Åvägen i Tumba. Foto: Anders Björklund

TP: Minska köerna genom att öppna Åvägen

Med anledning av vägarbetet på Huddingevägen är trafiksituationen mellan Tullinge och Tumba minst sagt ansträngd skriver Tullingepartiet i en insändare och föreslår att Åvägen öppnas.

  • Publicerad 05:22, 27 jun 2018

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

”För att minska köbildningen föreslår Tullingepartiet att Åvägen tillfälligt öppnas för personbilstrafik. Det skulle avlasta väg 226 och göra det lättare för utryckningsfordon som bandförsvar, polis och ambulans att ta sig fram.

Redan 2011 lämnade vi i Tullingepartiet in en motion om att öppna Åvägen. Öppnandet av Åvägen för personbilstrafik (enkelriktad i riktning mot Tumba) skulle göra att man undviker vänstersvängar och problem med trafikljus. Tullingebor som vill besöka Eriksberg, Alby och Hallunda, eller ta bilen ut till E4/E20 slipper belasta väg 226.

Dessutom skulle småföretagen i Hamringe Industricenter främjas.

Skälet till avstängningen av Åvägen för motorfordon är brister i vägens bärighet. Det bör gå att åtgärda till rimliga kostnader. Särskilt om man begränsar trafiken till personbilar och dessutom har den enkelriktad. Då bör belastningarna på vägbanken bli acceptabla.

Samtidigt som vägbanken förstärks kan man anlägga en gång- och cykelbana till höger om ån (från Tullinge räknat). Då skulle både personbilar, cyklister samt gående kunna utnyttja vägen.

Botkyrka marknadsför sig ofta som en grön kommun. Om vi kalkylerar med bränslebesparing och därmed minskade utsläpp, beroende på minskad körsträcka, men framförallt på mindre och färre köer, blir denna besparing väsentlig.

Och för dem som reser är det värdefullt med klimatsmarta, säkra och tidseffektiva möjligheter att komma fram. Samhällsnyttan är så stor att kommunen bör driva frågan mot markägaren och arbeta för att så fort som möjligt rusta upp och öppna Åvägen.”

Anders Thorén och Carl Widercrantz Tullingepartiet