Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande & Gunilla Helmerson (M), styrelseordförande för Huge bostäder. Foto: Claudio Britos/Jonna Thomasson

Svar till S: Vi tittar på alla förslag – men de måste följa lagen

Socialdemokraterna vill slopa hyran för företag i de lokala centrumen som går på knäna under coronakrisen. Det är tveksamt om det är lagligt, skriver Moderaterna i ett svar.

  • Publicerad 11:23, 4 maj 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Detta är ett svar på en debattartikel från Socialdemokraterna.

Till att börja med vill vi understryka att vi förstår att våra lokala företagare har det oerhört tufft just nu. Många kämpar för att rädda sina livsverk som de kanske byggt upp under årtionden. Regeringen har den viktigaste rollen i att ge stöd till näringslivet och vi moderater har föreslagit betydligt kraftfullare åtgärder än de som beslutats hittills.

Regeringen fick ge vika för Moderaternas förslag om omsättningsstöd men det tog alldeles för lång tid. Nu kommer företag som går på knäna få ett betydligt större stöd. I Moderaternas vårbudget föreslår vi fler åtgärder som till exempel helt slopade arbetsgivaravgifter.

Huddinge kommun har genomfört en rad olika åtgärder för att stötta våra lokala företagare. Vi skjuter på tillsyn och avgifter, underlättar för butiker och restauranger att flytta ut, kortar kommunens betaltider och erbjuder kostnadsfri rådgivning för småföretagare. Just nu genomför vi halverad hyra för drabbade företag i våra centrum som ägs av Huge.

Vi är beredda att göra mer och lyssnar på alla förslag. Men vi har två krav. Vi måste följa lagen och allt det vi gör måste gå att försvara mot vår uppdragsgivare – Huddinges skattebetalare.

Knappt tre dagar efter att regeringen fattat sitt beslut om hyresstöd kunde klubban i kommunfullmäktige falla för nya ägardirektivet till Huge. Dessa möjliggör att vi kan införa hyresstödet som för det enskilda företaget alltså innebär halverad lokalhyra. Få kommuner i landet har agerat snabbare.

Kostnaden kommer att vara stor och naturligtvis påverka skattebetalarnas gemensamma bolag Huge, liksom Huges övriga hyresgäster, men vi bedömer att det är ett rimligt stöd till våra livskraftiga bolag som behövs i våra centrum.

Att som Socialdemokraterna vill gå längre och slopa hyran helt är mer tveksamt. Vi utreder det men redan nu säger kommunens jurister att det är tveksamhet om det är lagligt (vilket sannolikt är skälet att nästan ingen fastighetsägare eller kommun valt denna väg).

Som kommun kan vi inte välja vilka lagar vi ska följa och vi måste vara försiktiga med hur vi använder Huddingebornas gemensamma bolag. Men, som sagt, vi utreder förslaget och kommer att kunna ge svar om det är lagligt inom kort.

Fler inlägg i debatten:

Debatt: Hyreslättnader räcker inte – slopa hyran för krisande företag

Svar till S: En utredning om hyresstöd pågår redan

Debatt: Företagen i våra centrum kan inte vänta