”Skälen till Salems 
låga klimatmål”

  • Publicerad 11:50, 20 maj 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Svar på insändaren:Salem måste steppa upp sitt miljöarbete”.

”Klimatklubben i Salem” tycker att vårt mål om energibesparingar är för lågt satt, då det räcker att förbrukningen inte ökar för att få godkänt.

Jag ger Klimatklubben rätt i princip på detta. Men det finns tre förklaringar. Kommunen gjorde ett stort energiprojekt för cirka tio år sedan, med stöd av statsbidrag, för att byta ut ventilation- och styr-/reglersystem med mera. Då tog vi ett jätte­kliv på bara ett par år med att spara energi.

Därefter har det inte varit så lätt att hitta nya möjlig­heter. Det krävs nya, stora genomgångar för att hitta nya besparingar, något vår MSB-förvaltning håller på med.

En tredje förklaring är att det finns en press uppåt på ökad energianvändning i våra skolor, beroende på all datautrustning vi så gärna vill använda. När vi gjort fastighetsgenomgången ska vi kunna sätta ett nytt, rättvisande mål för energin.

Glöm inte bort att vi också har en ny strategi som säger att vi ska undersöka möjligheten att installera solceller vid ny- eller ombyggnad. Solceller blir det också i Fågelsångsprojektet (skola + idrottshall).

Vad gäller klimatplan före­drar vi konkreta klimatprojekt i stället för abstrakta dokument som är svåra att applicera på Salems kommun.”

Lennart Kalderén (M) Kommunstyrelsens ordförande

”Salem måste 
steppa upp 
sitt miljöarbete”