Ska våra hem rustas upp eller säljas ut?

  • Publicerad 16:00, 10 aug 2014

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Nu har det gått drygt ett år sedan en majoritet i Botkyrkas fullmäktige beslutade att sälja ut 1 300 allmännyttiga lägenheter i Alby. Hyresgästerna konsulterades aldrig trots att 94 procent ville att kommunala Botkyrkabyggen skulle behålla lägenheterna.

Husen i Alby såldes till en oerfaren riskkapitalist som inte har några planer på att renovera lägenheterna på åtminstone ett decennium. Är det en bra lösning på våra problem med renoveringar och bostadsbrist i regionen?

Kommer partierna som röstade för utförsäljningen fortsätta att sälja ut allmännyttan med förklaringar som ”renoveringar” och ”nybyggnation”? I Botkyrka har Moderaterna deklarerat att de vill sälja ut ytterligare 1 500 lägenheter i kommunen. Är det också Moderaternas linje nationellt?

Vänsterpartiet föreslår i stället att det införs ett upprustningsstöd för boende i flerbostadshus. Stödet riktas till hyresrätter eller bostadsrättsföreningar som genomför genomgripande renoveringar. Med vårt stöd skulle 60 000 hyreslägenheter kunna totalrenoveras per år. Ett av syftena med detta är att hyran ska kunna hållas på en rimlig nivå även efter en renovering.

Det är också viktigt att hyresgästerna ges inflytande i upprustningsprocessen så att det renoveras för de människor som faktiskt bor i området, inte för potentiella hyresgäster med högre inkomster. Vi vill i samband med ombyggnader inrätta ett samrådsförfarande mellan representanter för hyresvärden och hyresgästerna. Det bör leda till att flera ombyggnadsalternativ tas fram, och att hyresnivåerna tydligt redovisas innan hyresgästerna godkänner ombyggnationen.

Regeringspartierna har i dag ingen plan för hur vi renoverar miljonprogrammen. Svaren är fortsatt utförsäljning av allmännyttan. Det fungerar inte i en region som kräver politisk handling i form av fler billiga och renoverade hyresrätter. Det är politikerna, inte marknaden som fortsatt har bostadsförsörjningsansvaret. Vi vill därför rusta upp i stället för att sälja ut.

Nooshi Dadgostar, Botkyrkabo och riksdagskandidat för Vänsterpartiet