Salems kommun måste bli offensivare i miljöarbetet menar "Klimatklubben i Salem". Foto: Mostphotos

”Salem måste 
steppa upp 
sitt miljöarbete”

  • Publicerad 11:33, 20 maj 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

”Kommunerna spelar en viktig roll för att vi i Sverige ska uppnå klimatmålen. Hur jobbar då Salems kommun mot de hotande temperaturhöjningarna?

Kommunen har bara två mål för klimatet 
i sitt målstyrningssystem. Ett av dem är följande: Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minska.

Det som mäts är energin som går åt för uppvärmning, per kvadratmeter. För att uppnå målet 2018 räckte det att energiåtgången per kvadratmeter inte hade ökat jämfört med året innan. I kommunens bokslut för 2018 sattes ”grön markering” på detta mål, alltså att målet var uppnått.

Är det verkligen ett framsteg? För att bidra till Sveriges klimatmål behövs större steg än så. När kommunen bygger nytt, eller hyr nya lokaler, måste man kunna vara energisnålare än de gamla fastigheterna. Här krävs en skärpning av mätetalen. ”Ingen minskning” kan inte räknas som en framgång, när målet är sänkt energiförbrukning.

Sveriges klimatmål är ”noll i nettoutsläpp av växthusgaser 2045”. Hur bidrar vår kommun i arbetet?

Exemplet visar att det är hög tid för Salems kommun att ta fram en klimatplan, som pekar ut vägen framåt. Många andra små kommuner har det sedan länge, som Håbo och Nykvarn. Låt oss följa deras exempel, Salemborna förtjänar det!”

Camilla B Klimatklubben i Salem

Läs även: Kommunen svarar: ”Skälen till Salems låga klimatmål”

Skälen till Salems 
låga klimatmål