Nynäsvägen, väg 73, skulle avlastas med en Södertörnsled. Foto: Anna Z Ek

S: Miljöpartiet sviker Södertörn med sitt nej

Fyra socialdemokratiska företrädare är kritiska till att miljöpartister på Södertörn säger nej till Tvärförbindelse Södertörn – och kräver att regeringen tar beslut om vägutbyggnaden.

  • Publicerad 07:00, 17 apr 2018

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Under årtionden har befolkningen på Södertörn krävt att det undermåliga vägsystemet åtgärdas i vår regiondel genom att Tvärförbindelsen mellan Haninge och Flemingsberg/Skärholmen byggs.

Detta av framkomlighets-, miljö- och trafiksäkerhetsskäl.

Bygget måste komma i gång utan några ytterligare för­seningar

Utbyggnaden har fördröjts år efter år, inte minst genom olika överklaganden och protester.

Men nu får det vara nog!

Bygget måste komma i gång utan några ytterligare för­seningar.

Miljöpartiet går som vanligt emot detta angelägna vägprojekt.

Ledande företrädare för Miljöpartiet i Huddinge, Haninge, Tyresö och Nynäshamn  har sagt nej till Tvärförbindelse Södertörn, senast  i ett uttalande den 5 mars i år.

Men ett parti med knappt fyra procents opinionsstöd kan inte få påverka, det vill säga hindra, denna strategiska väginvestering, som är en helt avgörande förutsättning för en gynnsam utveckling på Södertörn.

Vi förväntar oss att regeringen nu äntligen beslutar om vägutbyggnaden

Södertörnsleden är nödvändig inte bara för personbilstrafiken utan i högsta grad även för den kollektiva busstrafiken och lastbilstrafiken.

Den är en förutsättning för tillgängligheten till Södertörns högskola, Huddinge sjukhus, flera institutioner och dessutom för att skapa en säker förbindelse mellan väg 73 och E4:an.

Tillkomsten av den nya hamnen Norvik i Nynäshamn är ytterligare en faktor som stärker behovet av en snabb utbyggnad.

Vi förväntar oss att regeringen nu äntligen beslutar om vägutbyggnaden och att den inte böjer sig för de framstegsfientliga tongångarna från Miljöpartiet.

Hans-Erik Andersson (S)
Ingvar Liljeroos (S)
Paul Lindblom (S)
Bo Malmsten (S)