"Dessa löner subventioneras med skattemedel." Foto: Arkiv

”Rot och rut har spelat ut sin roll”

Avdragen har bara drivet upp priserna, tycker skribenten.

  • Publicerad 11:35, 16 maj 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Rot och rut är en konstruktion som kom till under Alliansregeringen i syfte att minimera förekomsten av svartarbeten, främst inom byggsektorn, men även för att göra städerskors (mest kvinnor) arbeten legitima.

Det fungerade under en kortare tid, tills arbetsmarknaden såg till att anpassa sig. Vad hände?

Jo, timlönen för hantverkare så mycket som tredubblades i många fall.

Städerskan som tidigare jobbat svart för 100 kronor i timmen såg till att starta firma och anställde några väninnor, och vips var timlönen 300–400 kronor. Inget fel i det kanske, men felet ligger i att dessa löner subventioneras med skattemedel.

Det är stötande att en städare är bättre betald än en specialistsjuksköterska med fem års högskoleutbildning. Det är vidare stötande att en hantverkare i många fall timdebiterar mer än vad en förordnad advokat i tingsrätten gör.

Kontentan är att det som en gång hade ett vällovligt syfte i dag har spelat ut sin roll. Syftet är nu enbart politiska poänger i arbetsmarknadsstatistiken.

Reformera hela idén och hitta en konstruktion där städare och hantverkare kan jobba legitimt utan att skattesubventioneras. Satsa skattemedel på samhällsnytta i stället.

Nuvarande system är osunt. Alla verksamheter måste kunna stå på egna ben och ska inte bäras av hårt skattade lönetagare.

Gärna vitt – men till konkurrensutsatt pris