Rondeller lösning för Tullingetrafik

  • Publicerad 14:41, 3 mar 2015

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Kommunledningen i Botkyrka med Katarina Berggren (S) i spetsen har genom att konsekvent kalla den vägsnutt som skall förbinda Pålamalmsvägen med Huddingevägen vid Flemingsberg, för ”Förbifart Tullinge”, slagit blå dunster i ögonen på Tullingeborna. Man undrar om Berggren lurat sig själv, när man i lokalpressen läser om den indignation och förvåning som spelas upp när det står klart att den riktiga förbifarten, enligt Trafikverket, ligger minst 20 år fram i tiden.

Med tanke på att de styrande i Botkyrka inte tänker påbörja någon utveckling av Tullinge centrum innan denna förbifart är klar blir man minst sagt beklämd! Särskilt med tanke på att samma maktelit planerar att uppföra ett monument över sig själva, det så kallad idéhuset, ett tolv meter högt hus, vid entrén till själva centrum, på en plats, som effektivt omöjliggör en framtida utveckling av området.

Inte blir det bättre av att Trafikverket strax påbörjar arbetet med att göra om bussterminalen vid pendeltågsstationen, helt utan att tänka på hur en framtida ny pendeltågsuppgång kommer att påverka trafikflödet.

Tullingeborna är värda ett bättre centrum! De skall inte behöva vänta 20 år till! Därför tog Tullingepartiet 2013 fram en alternativ lösning för trafiken genom Tullinge som möjliggör en utveckling av Tullinge centrum i samspel med trafiken. Genom att bygga en så kallad ”miljöprioriterad genomfart” med två stora rondeller, kan bussarna som i dag angör pendeltågsstationen på ett ”busstorg”, i stället angöra utefter den omlagda Huddingevägen, och ytor frigörs för både byggnation och parkering. En annan väsentlig del av den nya trafiklösningen är den nya uppgången till pendeltåget i perrongens östra sida.

Denna möjliggör också en alternativ placering av Idéhuset, om det nödvändigtvis måste byggas. 

Så i stället för att vänta i minst 20 år uppmanar vi de styrande i Botkyrka kommun att ta kontakt med Trafikverket och diskutera alternativa lösningar. Gärna i linje med Tullingepartiets skiss.