”Nya vägar i stället för ett hållbart samhälle”

Huddingepolitikerna agerar bromsklossar när de planerar en ny motorväg genom kommunen. Tvärförbindelse Södertörn tar inte hänsyn till miljön – utan uppmuntrar till mer bilåkande, skriver Naturskyddsföreningen i Huddinge.

  • Publicerad 14:00, 30 nov 2018

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Riksdagens mål om att Sverige ska bli fossilfritt och vara ledande i omställningen till ett hållbart samhälle går hand i hand med långsiktigt god ekonomi, förbättrad folkhälsa, nya arbetstillfällen och innovation.

Näringslivet ser fördelarna och går före politikerna när det gäller strategier för en förnybar och fossilfri utveckling. Huddingepolitikerna agerar dock bromsklossar för utvecklingen!

”Tvärförbindelsen otidsenlig”

I stället för att satsa på moderna och hållbara transporter gör Huddingepolitikerna allt för att bygga den otidsenliga och flerfiliga motorvägen Tvärförbindelse Södertörn genom kommunen. 

Fler bilister är det sista som Huddinge behöver, anser Naturskyddsföreningen.

Och Huddingeborna får betala notan genom högre skatt, ökade partikel- och bullerhalter, samt ökade barriärer mellan områden.

Stora trafikapparater på flera ställen i kommunen kommer att uppmuntra och bidra till ökat bilåkande.

Trots att vi numera har kunskap om att fler och större vägar leder till ökad biltrafik tänker Huddingepolitikerna låta bygga en ny motorväg genom kommunen.

Klimataspekterna har överhuvudtaget inte beaktats vid planeringen, vilket även Naturvårdsverket kritiserat starkt.

Politikerna behöver nu visa att de menar allvar

En planering för en infrastruktur där klimatmålen för 2030 är styrande skulle ha hittat andra lösningar än en motorväg för bilar.

Naturskyddsföreningen kan inte acceptera ett projekt som innebär ökad biltrafik och ökade koldioxidutsläpp.

Politikerna behöver nu visa att de menar allvar och att de bryr sig om våra barns framtid och kan tänka om.

Naturskyddsföreningen i Huddinge

Birgitta Andersson, ordförande

Jessica Eklund, ordförande

Eva Eriksson Sund, kassör