Närdemokrati är vad vi tror på

  • Publicerad 19:09, 1 dec 2013

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Svar på insändaren ”Slå ihop i stället för att dela upp” den 29 oktober:

Botkyrka har blivit en alltför stor och spretig storkommun med en tungrodd administration. Tullingepartiets stora framgång visar att väldigt många Tullingebor känner missnöje med kommunens oförmåga att hantera denna utveckling.

Hela infrastrukturen lider av detta: miljön, bebyggelsen, vägarna, kommunikationerna, skolan, barn- och äldreomsorgen.

Nu är det dags för Tullinge att bli en egen kommun för att minska klyftan mellan väljare och valda så att vi kan påverka vår lokala närmiljö på ett helt annat sätt än i dag.

Vi vill hellre vara en röst bland 17 000 invånare än bland 90 000. Vi tror på närdemokrati och gemenskap och detta är enklast att uppnå i en medelstor kommun.

Salem och Nykvarn är goda exempel på nya kommuner i vårt närområde som brutit sig loss och som det gått bra för. Det kommer även att gå bra för Tullinge.

För Botkyrka blir det ingen nackdel om kommunen blir mindre, snarare tvärtom. Precis som i Tullinge kommer närdemokratin att förbättras.

Anders Thorén

Carl Widercrantz

Tullingepartiet