MP: Släpp prestigen kring Tvärförbindelsen, Daniel Dronjak!

Det är uppenbart att jag måste ha trampat på en av Daniel Dronjaks (M) mycket ömma tår, i debattinlägget ”Ge oss säkrare vägar nu”, skriver Marica Lindblad (MP) i ett debattsvar till Daniel Dronjak (M).

  • Publicerad 15:28, 15 nov 2017

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Men anfall är inte alltid bästa försvar Daniel. Det är du och din politik som bär ansvar för att Huddinge befinner sig i den situation Huddinge gör!

Daniel, du tycks inte ha förstått det jag skrev om att: ”Dagens trafiksituation är usel för alla trafikanter och måste åtgärdas snarast”. Jag pekade på både Glömstavägens behov av kollektivtrafikfält och säkra passager/leder för gång- och cykeltrafikanter, och att Storängsleden behöver framkomlighets- och tragiksäkerhethöjande åtgärder. Du väljer istället att kontra (?) med att MP inte ser bilköerna längs Storängsleden, Häradsvägen och Glömstavägen.

LÄS MER: Svar till MP: Sluta bekämpa bilisterna

Jag skrev att sjukhusets transporter måste prioriteras. Och du Daniel skriver att: ”Miljöpartiet förstår inte ambulanspersonalens frustration över att de i akuta fall, där människoliv står på spel, riskerar att fastna på Glömstavägen.” Sedan skriver du att MP har lock för öronen. Men vem är det som både stänger öron och ögon? Jag ser inte styrkan i detta angreppssätt, men du kanske tyckte att du vann några billiga poäng?

Att tro att Tvärförbindelse Södertörn ska lösa alla problem - någon gång i framtiden - har inte varit en bra strategi. Det har inte gett någonting! Nu tvingas Huddingeborna dessutom betala hundratals miljoner i medfinansiering. Och gud vet hur många miljoner som lagts ner på det misslyckade vägprojektet Södertörnsleden under de gångna decennierna?! Ett stort misslyckande är vad det är!

Det stämmer dock att MP inte är positiva till att flerfaldiga trafiken genom Huddinge och öppna upp för en oöverblickbar mängd tunga transporter! Huddinge kommuns trafikstrategi (som du varit med och beslutat om) innebär att kollektivtrafik, gång- och cykel ska prioriteras. Vi har också beslutat att bostäder ska byggas i kollektivtrafiknära lägen (inte utmed motorvägar). Båda dessa beslut är helt avgörande om vi ska nå våra (också) beslutade mål om att minska utsläppen av klimatstörande gaser.

Daniel, känner du dig inte alls bunden av de beslut som fattats i demokratisk ordning i Huddinge och som du varit med att fattat? Jag har inte sett någon reservation från dig vare sig det gäller trafikstrategin, bostadsplaneringen eller klimatstrategin.
 

Prestigeprojekt? Ta hänsyn till trafikstrategin, bostadsplaneringen eller klimatstrategin, uppmanar Marica Lindblad (MP). Foto: Sara Ringström