Skogen i Ersboda ska avverkas. Foto: Läsarbild

M: Vi borde pratat 
om avverkningen

  • Publicerad 12:32, 9 dec 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Farväl, skogen i Ersboda

”Insändaren kritiserar 
Salems kommun för att inte yttrat sig över att ett mindre skogsområde väster om Ersboda avverkats.

Ägaren Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) sköter sitt skogsbestånd i vår kommun bra. Kommunen har inget formellt mandat att stoppa skogsavverkningar, det är Skogsstyrelsen som avgör.

SVOA kontaktade i detta fall kommunen som inte hade någon erinran mot avverkningen. Betonas bör att avverkning är en förutsättning för ett rationellt skogsbruk. Sedan bör rimliga hänsyn tas till omgivningen. Vid tidigare diskussioner har kommunen och SVOA varit överens om tagen.

Insändaren har rätt, Salems kommun borde ha diskuterat avverkningen internt. Därför har tekniska utskottet nu beslutat att alla informationer som denna ska vidarebefordras till utskottet. Tilläggas ska att enligt kartan går avverkningen inte ända fram till Ersboda, en skogsridå finns kvar.

I insändaren nämns att en begäran om samråd från medborgare skulle ha lämnats utan respons, detta är ingenting som bygg- och miljöenheten känner igen.”

Lennart Kalderén (M) Kommunstyrelsens ordförande