Insändarskribenten vill se generösare öppettider på fritidsgården. Foto: Läsarbild

”Lyssna på vad Sätras unga vill!”

  • Publicerad 16:35, 27 feb 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Läser att fritidsgården i Sätraskolan öppnats för dem över 15 år, men endast måndag och tisdag. Detta på prov i fyra månader, för att sedan permanentas – ifall politikerna beslutar om det.

Samtidigt säger föreståndaren Dilan Pekin att antalet besökare skulle vara betydligt fler om gården fick hålla öppet på helgen. Och jag blir lite trött.

Konspirationsteoretikern i mig undrar om ansvariga politiker redan på förhand bestämt sig för veckodagar med låga besökstal, så att det ska ut som de anstränger sig för att göra något kring ungdomsproblematiken i området, för att sedan neka en permanent verksamhet på grund av ett otillfredsställande deltagarantal.

Blir smått provocerad av Johan Klings (C) försvar av upplägget, med att det finns fritidsgårdar för äldre i andra stadsdelar och de inte vill lägga resurser på något ”i onödan”.

Först och främst är det ungdomarna själva som önskat helgöppet enligt ­Dilan (i en intervju med DN). Och enligt 2018 års statistik var 358 personer mellan 16 och 19 år och 481 personer mellan 20 och 24 år bosatta i stadsdelen. Varför ska dessa tvingas lämna stadsdelen (har alla ens SL-kort som gäller på helgen?).

Ska man inte få känna sig delaktig och stolt över en verksamhet i sin närmiljö? Signalen som sänds är att man ­inte värderar ungdomarna tillräckligt högt.

Eller det lokala arbete som utförs av engagerade i civilsamhället.

Detta gör mig bekymrad.

Anna Hagnefur, Bredäng