”Låt inte Förbifart Tullinge styra utvecklingen!”

Tullingepartiet menar att väntan på Förbifart Tullinge hämmar utvecklingen av centrala Tullinge. ”Nu är det dags att de styrande i Botkyrka Kommun inser att någon Förbifart Tullinge inte kommer att vara på plats före 2050!” skriver gruppledaren Anders Thorén i en debattartikel.

  • Publicerad 18:41, 11 dec 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

”Sedan åtminstone 10 år tillbaka har i princip samtliga förslag från Botkyrka kommun gällande utveckling av centrala Tullinge villkorats med att ”Förbifart Tullinge” skall vara på plats.

Nu är det dags att de styrande i Botkyrka Kommun inser att någon Förbifart Tullinge inte kommer att vara på plats före 2050!

Häromdagen tillkännagavs att Förbifart Stockholm blir 4 år försenad samt 3 miljarder dyrare än beräknat! På Trafikverkets ”att göra lista” efter Förbifart Stockholm ligger rimligtvis Södertörnsleden samt de nya tunnelbane- och spårvägslinjer som planeras.

Med tanke på hur lång tid det tagit för Trafikverket att bygga en 1,5km lång gång- och cykelväg mellan Tullinge centrum och Skyttbrink blir det än mer tydligt hur osannolikt det är att Förbifart Tullinge någonsin blir av. Inte minst med tanke på den allmänna debatten om bilåkningens vara eller inte vara.

Det finns dock ett realistiskt förslag som är baserat på verkligheten och inte på önsketänkande!

Det är det förslag som Tullingepartiet tog fram 2013 tillsammans med arkitekten Kjell Forshed. Det trafikflöde som vi har i dag i Tullinge skulle sväljas minst lika bra om man i stället för trafikljus uppför två stora rondeller. Rondellerna medför att bussarna inte behöver någon speciell busstation, utan stannar utefter gatan som stadsbussar gör.

Det betyder att den enorma asfaltsyta som blev resultatet av Trafikverkets ”förbättring” av busstationen inte behövs. Sammantaget med andra åtgärder gör detta att Huddingevägen kan flyttas närmre järnvägen, vilket i sin tur innebär att det går ”att vända på centrum”. Den lastgata som idag vetter mot Huddingevägen och järnvägsspåren däckas över och får ett sedumtak. Dessutom blir det plats för små affärslokaler med entré från söder.

I stället för att planera för 1800 bostäder i en avlägsen framtid, kan enligt Tullingepartiets skiss upp till 500 bostäder byggas samtidigt som karaktären av småskalig förort behålls. Utveckling i samklang med livskvalitet helt enkelt.”

Anders Thorén, Tullingepartiet