”Lämnas vi bara att dö?”

  • Publicerad 11:30, 22 maj 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

”Jag har fått beskedet att en äldre i bekantskapskretsen har avlidit på ett demensboende i en annan ort. Hen hade bara kontakt med personal på boendet. Hen blev inte skickad till sjukhus. Varför?

Jag har hört Folkhälsomyndigheten säga att de äldre inte finns med i statistiken för de kommer inte till IVA. Varför? Avstår man från att ge äldre sjukvård och låter dem ligga tills de dör? Jag är 80 år och sköter mig själv utan hjälp, har körkort och bil, handlar själv, lagar mat, rastar barnbarnets hund och är engagerad i en förening. Jag sköter mig noga för att inte drabbas av corona men skulle det hända vill jag inte bli lämnad i ett hörn och dö utan sjukhusvård.”

Birgitta Frölander