Sanerar. Att fort sanera klotter är en av koalitionens satsningar för tryggheten. Foto: Mats Hedström/Mostphotos

Koalitionen: Fler kameror räcker inte

I ett svar till Socialdemokraterna skriver Ingalill Söderberg (DP), kommunalråd med ansvar för trygghetsfrågor, att kamerabevakning inte är det enda som krävs för att göra Huddinge tryggt.

  • Publicerad 12:11, 23 jan 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

I sista numret av HuddingeDirekt förra året skriver S att mer måste göras för tryggheten i bland annat Stuvsta. Tryggheten för våra invånare är högst prioriterad för oss i koalitionen. Vi har precis tagit fram nya riktlinjer för kamerabevakning för att få en samordnad och optimal bevakning av våra verksamhetslokaler och centrumanläggningar. En särskild samordnare för tryggheten i Flemingsberg är anställd för att samla alla goda krafter mot våld och skadegörelse.

Varje år genomförs åtta trygghetsdialoger på olika platser där politiker, tjänstemän, polisen, räddningstjänsten och fastighetsbolagen träffar invånare och går runt i området. Om otrygghet upplevs åtgärdas det genom att röja sly, sätta upp bättre belysning och ta hand om klotter och skadegörelse. Koalitionens initiativ till skärpta riktlinjer för klottersaneringen har också inneburit att klottret snabbare försvunnit. 

Vi har ett mycket gott samarbete med polisen, räddningstjänsten och fastighetsägare och tar fram en lägesbild över tryggheten i våra olika kommundelar varje vecka. Utifrån den sätts insatser in där det bäst behövs. 

"Ungdomar rånar ungdomar"

Tyvärr ser vi en trend i hela landet med ungdomar som rånar ungdomar. Det här kan vi aldrig komma tillrätta med bara med fler kameror som S efterfrågar. Här måste föräldrar, skola, polis och socialtjänst samverka och visa att handlingar får konsekvenser och genom att stödja brottsoffer att våga anmäla och vittna. 

Ett bra exempel på det är initiativet från föräldrar efter rånet mot en 14-åring på Kvarnbergsskolans skolgård. Offer och gärningsmän träffades efteråt och skrev ett gemensamt uttalande för att stoppa rånen. 

Kommunen kan inte göra allt, därför är samverkan med och stöd till civilsamhället oerhört viktigt och något som koalitionen tagit flera initiativ till. Till exempel bidrar grannsamverkan, grannstödsbilen, brottsofferjouren och alla nattvandringsgrupper till ett värdefullt, trygghetsskapande arbete som vi gärna ser ännu mer av.

Debatt: Mycket mer kan göras för tryggheten i Stuvsta