Snyggar till. Christian Ottosson (C) hjälper en villaförening att ta bort klotter.

Klotterfritt viktigt för tryggt Skogås

  • Publicerad 14:44, 3 mar 2015

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Du skriver att det inte räcker med att jobba mot klotter och tar upp andra problem med skadegörelse, snöröjning, gräsklippning, belysning och fula centrummiljöer. Du har förstås rätt, vi behöver göra mer.

Trygghetsfrågorna berör många. Vi vet från enkätundersökningar, felanmälningar och insändare att de lokala trygghetsfrågorna engagerar. Särskilt skadegörelse och nedskräpning är faktiskt såna trygghets- och miljöfrågor som oroar många invånare –det är ett skäl till att vi nu fokuserar på klotter i ett nytt projekt i östra kommundelen.

Skogåsområdet har en tid varit mer drabbat av klotter än andra kommundelar, och var femte Skogåsbo tycker att skadegörelse är ett stort problem. Så vi startar där, med förhoppningen att vi på så sätt kan utveckla bra metoder för hela kommunen. Att skapa ett effektivt arbete mot klotter är inte trivialt, och kommer att involvera många fler aktörer är bara kommunen. Exempelvis var jag i höstas och hjälpte till när Snättringe Fastighetsägarförening själva målar över klotter i sitt närområde, vilket de gör regelbundet (se bild).

Samtidigt förbättrar vi belysningen i Richardsviksparken och i gångtunneln vid Nytorps mosse, eftersom bra belysning gör att fler kan röra sig ute. Och för att svara på dina konkreta frågor: På Fäbodvägen snöröjer Huddinge kommun endast gångbanan på ena sidan, precis som på många andra gator. Gräsytorna runt idrottsplatsen är till stor del sådda med ängsgräs och underhålls inte på samma sätt som gräsytor.

Självklart behöver vi göra mer än att ta bort klotter. Följande fem områden vill jag själv prioritera för att öka tryggheten i hela kommunen:

1. Höja ambitionsnivån för en trivsam utemiljö med klottersanering, ljusinstallationer och effektivare felanmälan.

2. Samarbeta med fastighetsägare lokalt, och skapa gemensamma mål och resurser.

3. Nytt samverkansavtal med polisen, för bättre lokal närvaro.

4. Satsa på våra lokala centrum som viktiga mötesplatser.

5. Skapa fler sommarjobb dr ungdomar fräschar upp sitt eget bostadsområde.

Låt oss inte heller glömma bort de kostnader som skadegörelse för med sig. Det är pengar som vi hellre skulle använda till annat.