Kia Hjelte: S har ansvar för de äldres besvikelse och frustration

Moderaterna påtalade bostadsbristen för de äldre och sjuka redan 2003 men vi blev beskyllda för att ”svartmåla” Botkyrka kommun- idag är bristerna ett faktum, skriver Kia Hjelte (M) efter Mitt i:s artikel om bristen på äldreboenden i Botkyrka.

  • Publicerad 14:10, 11 sep 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

”Tuva Lund (S) ger märkliga svar då hon på ena frågan påstår att man inte kan ange en fast siffra för hur många boenden som saknas men på nästa fråga uttalar sig om att det kommer finnas en balans mellan boenden och de äldres behov av platser. Att inte kunna ge en ungefärlig siffra i dagsläget på behov av bostäder för de äldre ger intrycket att hon gissar sig fram och med samma osäkerhet skulle det kunna påstås att det inte råder någon bostadsbrist för de äldre.

Eftersom Socialdemokraterna har styrt i Botkyrka kommun de senaste 25 åren bär de ansvaret för frustration och besvikelse som de äldre utsätts för på grund bostadsbristen. Tuva Lund (S) förklarar att situationen löser sig då Botkyrka kommun hyr in sig hos andra kommuner men det kostar mer för Botkyrkaborna. Socialdemokraterna verkar inte ha ångest över att inte kunna lösa de äldres och sjukas bostadssituation samt att de slösar med skattepengar då någon annan lider och betalar för det. Det hade passat bättre med en ursäkt från Socialdemokraterna till de äldre som biter ihop på grund av de många dåliga beslut som har fattats. Det enda majoriteten har lyckats bygga är det ”nya” boende Tornet i Norsborg.

Moderaterna påtalade bostadsbristen för de äldre och sjuka redan 2003 men vi blev beskyllda för att ”svartmåla” Botkyrka kommun- idag är bristerna ett faktum.

Det är skillnad på att se brister i välfärden och att bara gå runt och säga att man ”brinner” för välfärden. Nu säger Socialdemokraterna att det blir balans mellan behövande äldre och antalet platser om fem år- med det är (S) och mittenmajoriteten nöjda! Bostadssituationen för de äldre och sjuka i Botkyrka kommun är oacceptabel.”

 Kia Hjelte (M), 2:e vice ordförande i Vård och omsorgsnämnden