Foto: Mostphotos

Insänt: Stoppa p-kaoset i Visättra

  • Publicerad 00:00, 13 jul 2016

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

För att skapa ett hållbart Huddinge är det viktigt att bilåkandet minskar. En förutsättning för det är att kommunen underlättar för gång- och cykeltrafik. Samtidigt är det många Huddingebor som behöver ha bil för att kunna få ihop sin vardag och sitt livspussel.

I Visättra har dessvärre ­situationen för bilägarna kraftigt försämrats under våren, vilket bland annat beror på utvecklingen och den snabba expansionen i Flemingsbergsdalen. Det är en positiv utveckling med många nya bostäder och ­arbetsplatser, men samtidigt har den lett till att ett stort antal infartsparkeringar försvunnit.

I kombination med andra faktorer har det medfört att många parkerar på olämpliga ställen i Visättra, så att utrymningsvägar blockeras och föräldrar inte vågar låta sina barn leka på tidigare säkra platser utomhus.

Vi socialdemokrater ställde frågor i kommunfullmäktige om detta innan sommaren och vi hoppas att den moderatledda sexparti­minoriteten nu tar den här frågan på allvar så att boendemiljön i Visättra blir trygg och säker.

Sefkan Halbori (S)

kommunfullmäktigeledamot