Anders Thorén och Carl Widercrantz från Tullingepartiet vill införa kommundelsnämnder i Botkyrka. Foto: Arkivbild/Privat

INSÄNDARE. TuP: Inför kommundelsnämnder i Botkyrka

Närdemokratin går åt fel håll – färre än hälften av Botkyrkaborna tycker att de kan påverka kommunen. Att dela upp Botkyrka i kommundelsnämnder skulle öka närdemokratin och vara ett steg mot kommundelning. Det skriver TuP i en insändare.

  • Publicerad 17:37, 10 jan 2018

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Nyligen presenterades Botkyrka kommuns egen medborgarundersökning för 2017. Den visar på en över hela linjen negativ utveckling där viktig verksamhet som trygghet, äldreomsorg, skolverksamhet, renhållning, vägunderhåll och snöröjning fungerar dåligt och får lägre betyg än förra året. 

Vi i Tullingepartiet pratar ofta om närdemokrati, det vill säga att invånarna ska få ökat inflytande över sin egen vardag. Men tyvärr går utvecklingen i Botkyrka åt fel håll. Trots vad kommunstyrelsens ordförande, Ebba Östlin (S), pläderar från talarstolen i kommunfullmäktige är det mindre än hälften som anser att de kan påverka Botkyrka kommuns verksamhet genom att lämna synpunkter och felanmälningar.

För att vända utvecklingen och ta ett steg mot Tullinge egen kommun vill vi inrätta kommundelsnämnder i Botkyrkas fem kommundelar med ett lokalt ansvar för frågor som rör det egna geografiska området.

Vi är övertygade om att lokala politiker har bättre kännedom om t ex vägar, skolor, äldreboenden och fritidsanläggningar i sin egen kommundel. Dessutom blir engagemanget högre när politiker får fatta beslut som rör det egna området. Besluten blir bäst när de fattas av lokalt förankrade politiker med god kännedom om lokala behov och förutsättningar.

Kommundelsnämnder, som ett steg på vägen mot kommundelning, skulle öka närdemokratin och bryta Botkyrkas negativa utveckling.