Vill ha alternativ. Akelius äger en majoritet av bostäderna i Salem. Men sju av tio Salembor vill att kommunen ska ha en allmännytta, skriver Hyresgästföreningen. Foto: Josefin B Hertz

Hyresgästföreningen: Sju av tio Salembor vill ha en allmännytta

  • Publicerad 14:35, 24 feb 2017

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Som alla vet råder det stor bostadsbrist såväl i Salem som i hela Stockholmsregionen. Unga som vill flytta hemifrån och personer som vill flytta till arbete eller studier i vår kommun drabbas hårt av dagens bostadssituation. Arbetsgivare har svårt att rekrytera arbetskraft vilket får samhällsekonomiska konsekvenser såsom lägre tillväxt och minskade skatteintäkter.

Det allmänna ska trygga rätten till bostad och det är kommunerna som har bostadsförsörjningsansvar. Ett av de viktigaste verktygen för detta är de kommunala bostadsbolagen, den så kallade allmännyttan.

Den politiska ledningen i Salem har dock valt att inte ha någon allmännytta och därmed avsagt sig denna möjlighet att kunna påverka bostadssituationen i vår kommun.

Men kommuninvånarna vill inte ha det så här. En undersökning från TNS Sifo visar att en klar majoritet, drygt 70 procent av Salems invånare anser att Salem bör ha en allmännytta. TNS Sifos undersökning visar också att Salemborna tycker att bostadsbyggandet behöver öka i kommunen (53 procent). En majoritet (83 procent) menar vidare att hyresrätten är den boendeform som ska prioriteras vid nyproduktion av bostäder.  

Det är tydligt att invånarna i Salem vill se en bostadspolitisk förändring i sin kommun. Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem och Hyresgästföreningen region Stockholm delar denna uppfattning och är beredd att samverka med Salems politiska ledning i ett sådant förändringsarbete.