Hopplös väntan på svar för Botkyrkabor

  • Publicerad 15:28, 9 mar 2015

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

I Tullinge finns två båtklubbar med mer än 500 medlemmar tillsammans. De flesta medlemmarna använder sin båt för att ta sig vidare ut till Mälaren eller skärgården, via Flottsbrokanalen som förbinder Tullingesjön med Albysjön. Albysjön möter Mälaren vid Vårby.

I augusti 2014 skickades ett brev från de båda båtklubbarna till Botkyrka och Huddinge kommuner, med ett önskemål om att stränderna vid kanalen skulle röjas under hösten. Detta för att förhindra att kanalen växer igen och försvårar genomfart.

Ännu har ingen tidpunkt för röjningen erhållits från Botkyrka kommun. Huddinge kommun har däremot utlovat röjning på sin sida. Gång på gång får Botkyrkas invånare erfara hur frågor bollas mellan tjänstemän, medan frågeställaren förgäves väntar på svar. Likadant är det om man ringer kommunen. Vanligtvis orkar man inte vänta i telefonkön utan ger upp innan man fått framföra sitt ärende, eller så blir man kopplad till en person som inte svarar, med samma resultat som följd. Den allra enklaste fråga verkar vara oöverstiglig för Botkyrka kommun. Att dela upp Botkyrka i två kommuner som Tullingepartiet vill verkar vara en bra idé.