Höj standarden på de lokala badplatserna!

  • Publicerad 14:16, 14 jul 2014

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Sommar och sol, och bad förstås. I kommunen har vi många tillgängliga bad, men alla invånare har tyvärr inte en ren, frisk och badvänlig sjö i sin närhet. Av flera anledningar.

Vi har i kommunen fortfarande sjöar med högt fosforläckage. Det gäller Trehörningen, som är den näringsrikaste sjön inom det som kallas Tyresåns sjösystem.

Den påverkar i sin tur Ågestasjön, Magelungen och Drevviken. Orlången och Drevviken är också drabbade på grund av lakvatten, bristfälliga enskilda avlopp och dagvatten från tätbebyggda områden.

Tillgängligheten till badstränderna är en annan viktig fråga, och här finns det en del att göra. Det behöver vara enkelt att ta sig till badplatsen. Med eller utan funktionsnedsättning ska inte spela någon roll.

Vi i Centerpartiet vill rusta upp och höja standarden på alla våra badplatser. De flesta är lokala badplatser som måste vara rena och fräscha.

Sedan finns det badplatser som vi tycker ska hålla högsta standard i kommunen och det är Flottsbro, Badudden, Sundby gård och Vårbybadet. Där ska det finnas gott om plats, dusch, lekplats, grillplats, brygga, dricksvatten och toaletter.

Alla tjänar vi på att investera i bättre vattenkvalitet. Därför vill vi snabba på omvandlingen från enskilda avlopp och bygga ut det kommunala avloppssystemet.

Vi vill snabba på detaljplaneringen av nya områden med moderna avloppslösningar i till exempel Glömsta, Vidja och Gladö kvarn, det kommer att ge oss renare vattendrag.

Huddinge är en kommun som växer, och vi vill ta vara på vår vackra miljö. Därför måste vi bli bättre på att ta om hand dagvattnet och fördröja tiden det tar innan det rinner ut i våra sjöar. Vi tror att det behövs vattenreningsanläggningar i områden som förtätas med mycket ny bebyggelse och trafik, exempelvis Huddinge centrum, Storängen, Kungens kurva och Flemingsberg.

Margareta ­Hedström (C), ­kandidat till ­kommunfullmäktige

Lars-Göran ­Sander (C), ­kandidat till ­kommunfullmäktige

Rusta upp alla kommunens badplatser, tycker insändarskribenterna.

Det behöver vara enkelt att ta sig till badplatsen. Med eller utan funktionsnedsättning ska inte spela någon roll.