Insändarskribenten förfäras av den dåliga trafikkulturen på Sandbäcksvägen. Foto: Stefan Källstigen

Ett under att ingen körts ihjäl på vår gata

  • Publicerad 00:00, 28 feb 2012

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Rönninge är ett expansivt område som fler och fler flyttar till. Sandbäcksvägen är en pulsåder genom Rönninge och längs hela vägen ligger bostäder och förskolor samt även en gymnasieskola dit många tar sig till fots eller med cykel. Det är även många pendlare som ska sig till och från pendeltåget.

Både vardagliga bilpendlare och tung trafik utnyttjar Sandbäcksvägen för sina transporter. Tyvärr verkar många fortfarande tro att de befinner sig på E4/E20 om man ser till de hastigheter de färdas med.

De trafikregler som gäller längs Sandbäcksvägen är att högerregeln gäller (inte många verkar veta vad den innebär) samt att det är 30 kilometer i timmen utanför förskolor samt gymnasieskolan klockan 7–18 på vardagar och övrig tid 50 kilometer i timmen.

Men under rusningstrafiken på morgnar och skulle jag uppskatta snitthastigheten till mellan 60 och 70 kilometer i timmen, i vissa fall ännu högre.

Dessutom tas det inte hänsyn till gående vid övergångställena eller runt gymnasieskolan där ungdomarna väller fram i klungor.

Vid övrig tid under dagen är det framför allt tung trafik som trafikerar vägen och de stressade yrkeschaufförerna håller sällan angiven hastighet, vilket även gäller kommunens egna tjänstefordon.

På kvällar ser vissa Sandbäcksvägen som sin egna lilla testbana där man kan utföra olika typer av tester så som att bränna gummi, sladda och sätta fartrekord.

De få gånger som polisen genomför kontroll på vägen är det sällan hastighetsövervakning utan en enkel körkorts- och blåskontroll, och på tider då det inte är många bilar i rörelse.

Det är fortfarande ett under att så få olyckor inträffar, och det är inte frågan om den allvarliga olyckan med dödlig utgång ska inträffa utan när!

Boende längs Sandbäcksvägen