En likvärdig skola kräver statlig styrning

  • Publicerad 16:12, 24 feb 2014

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Lärarlegitimation, ny lärarutbildning, ny skollag, nya läroplaner samt karriärtjänster – alla är de efterlängtade reformer med syftet att återge svensk skola den kvalitet vi tidigare haft. Men en viktig reform återstår – ett nytt modernt huvudmannaskap. Detta är en fråga som såväl Lärarnas Riksförbund och Folkpartiet driver.

Alla barn har rätt till en likvärdig skola. Många huvudmän – kommunala som privata – tar denna utmaning på allvar och gör sitt bästa. I Huddinge var vi tidigt ute med att samarbeta mellan skolorna för att öka likvärdigheten till exempel i bedömningen av elever. Dessutom har kommunen satsat extra pengar på egna förstelärare i matematik som ska jobba mot skolor där matematikundervisningen behöver utvecklas och resultaten förbättras.

Vi satsar på likvärdighet och vågar låta kunskapsfokus stå högt i kurs. Men trots goda intentioner så finns det fortfarande faktorer som pekar på att alla elever inte har likvärdiga möjligheter att nå kunskapsmålen över hela landet.

Kommunaliseringen av skolan har lett till att skillnader mellan skolor har ökat. För att uppnå likvärdighet krävs nationell finansiering, styrning och kontroll. Likvärdiga förutsättningar innebär inte lika mycket pengar till alla skolor, utan pengar efter behov, och behoven varierar över landet och även inom kommunerna.

Vi vet alla att den viktigaste faktorn för att elever ska nå kunskapsresultaten är skickliga lärare. Läraryrket har tyvärr blivit mindre attraktivt sedan kommunerna tog över huvudmanna­skapet för skolan. För ett mer attraktivt läraryrke behövs ett ökat statligt ansvar som upphöjer lärarnas status. En likvärdig skola handlar om att ingen elev ska hamna efter. Med en statlig skola blir ansvaret tydligt – en instans har ansvaret, inte 290.

Lärarnas Riksförbund och Folkpartiet har under lång tid drivit frågan om en nationell kunskapsskola på stark och statlig grund. Om Sverige ska kunna konkurrera med kunskap i framtiden behövs en tydlig statlig styrning av skolan.

Malin Danielsson (FP), gruppledare

Jan Kontinen, ordförande för Lärarnas Riksförbund

Staten bör få tillbaka huvudansvaret för skolan, menar skribenterna.

Läraryrket har tyvärr blivit mindre attraktivt sedan kommunerna tog över huvudmannaskapet för skolan.